Ukol sa Information Center para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga

Serbisyo ng Pagsangguni para sa mga Dayuhan in the Shiga International Association for Globalization restart as a named "Information Center para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga".

Mga wikang maaaring gamitin

Portuges, Kastila, Vietnamese, Indonesian
*Consultation Service in Tagalog (English) is not available for a while.
We apologize for the inconvenience caused .

Araw at oras ng pagsangguni

  • •Portuges, Kastila: Lunes hanggang Biyernes: (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal at bakasyon sa Bagong Taon) 10:00 am hanggang 5:00 pm
  • Vietnamese: Martes hanggang Biyernes: (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal at bakasyon sa Bagong Taon) 10:00 am hanggang 5:00 pm
  • Indonesian: Lunes hanggang Miyerkules at Biyernes: (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal at bakasyon sa Bagong Taon) 10:00 am hanggang 5:00 pm