Ukol sa Information Center para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga

Serbisyo ng Pagsangguni para sa mga Dayuhan in the Shiga International Association for Globalization restart as a named "Information Center para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga".

Mga wikang maaaring gamitin

Portuges, Kastila, Tagalog (o Ingles), Vietnamese, Indonesian

Araw at oras ng pagsangguni

  • Portuges, Kastila: Lunes hanggang Biyernes: (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal at bakasyon sa Bagong Taon) 10:00 am hanggang 5:00 pm
  • Tagalog (Ingles): Lunes hanggang Huwebes (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal, bakasyon sa Bagong Taon, at iba pang iregular na araw ) 10:00 am hanggang 5:00 pm
  • Vietnamese: Martes hanggang Biyernes: (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal at bakasyon sa Bagong Taon) 10:00 am hanggang 5:00 pm
  • Indonesian: Lunes hanggang Miyerkules at Biyernes: (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal at bakasyon sa Bagong Taon) 10:00 am hanggang 5:00 pm