Mga nilalaman ng konsultasyon

賃貸住居

Sagot

家やアパートを借りたい場合は、不動産業者に相談してください。 契約に必要とされるのは
敷金
家賃支払いの担保として家主に預けておくお金です。退去する際に返金されるものです。未払い賃料および借りていた家の中に損害がある場合は、その修理費をさし引かれますが、残高が戻ります。
礼金
家主に支払う一時金で返金されないもの。
報酬
不動産業者に仲介を依頼した時は、通常1ヶ月分が必要です。

Mga nilalaman ng konsultasyon

Naghahanap ako ng bahay na matitirhan

Sagot

Bukod sa pabahay ng prepektura at ng munisipyo, mayroon ding mga pribadong pabahay. Ukol sa pabahay ng munisipyo, magtanong sa inyong munisipyo.
Para sa pagsangguni ukol sa pribadong paupahang bahay
Shiga Prefecture Public Works and Transportation Housing Division  ℡077-528-4235