Tại trang web của Cục Lao động Shiga được công bố, phát hành tờ rơi bằng 13 ngôn ngữ dành cho người nước ngoài về mức lương tối thiểu của tỉnh Shiga cho năm đầu tiên của Reiwa (phát hành vào ngày mùng 3 tháng 10 năm 2019).

Mức lương tối thiểu cụ thể (theo ngành) (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2019)

  • Sản xuất thủy tinh ・ các sản phẩm đồ thủy tinh, xi măng ・ các sản phẩm từ xi măng , thiết bị vệ sinh, sản phẩm carbon và than chì, sợi carbon 922 yên
  • Sản xuất thiết bị máy móc đa năng, thiết bị thương mại930 yên
  • Sản xuất cái cân đo・ dụng cụ đo lường・ dụng cụ phân tích ・máy thí nghiệm, ống kính quang học・mắt kính thấu kính, linh kiện ・thiết bị máy móc và mạch điện tử, máy móc thiết bị điện, thông tin và truyền thông 914 yên
  • Ngành công nghiệp sản xuất phụ kiện・ô tô 934 yên

Phiên bản 13 ngôn ngữ