Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Shiga tiến hành các dự án cho vay kinh phí học điều dưỡng nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực điều dưỡng viên, với mục đích hỗ trợ việc học và duy trì hoạt động.
Hiện tại hạn mức vay hỗ trợ cho nhân viên điều dưỡng tái làm việc được tăng gấp đôi lên 400.000 yên để hỗ trợ những người quay trở lại viện điều dưỡng hoặc đang suy nghĩ về việc trở lại làm việc.
Vui lòng liên hệ với Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Shiga để biết thêm thông tin về việc đăng ký.

LIÊN HỆ

Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Shiga
Nhóm quản lý các khoản vay và các khoản nợ
〒525-0072 Thành phố Kusatsu, Kasayama, 7-8-138
SĐT:077-567-3958