Pagsangguni sa Wikang Tagalog (Ingles) para sa Buwan ng Nobyembre

Karaniwang araw at oras ng serbisyo: Lunes hanggang Huwebes, mula 10:00 am hanggang 5:00 pm (Lunch break: 12:00~1:00 pm)

Mga araw na walang serbisyo (yasumi) sa buwan na ito

11/1 (Miy.), 11/2 (Huw.), 11/6 (Lun.), 11/17 (Biy.)

*Maaaring magkaroon ng pagbabago sa schedule bawat buwan. Mangyari pong alamin ang mga detalye dito sa Facebook.

Makipag-ugnayan sa Amin

Shiga Intercultural Association for Globalization

TEL 077-523-5646

FAX 077-510-0601

EMAIL mimitaro@s-i-a.or.jp