Pagsangguni sa Wikang Tagalog (Ingles) para sa Buwan ng Disyembre

Karaniwang araw at oras ng serbisyo: Lunes hanggang Huwebes, mula 10:00 am hanggang 5:00 pm (Lunch break: 12:00~1:00 pm)

Mga araw na walang serbisyo (yasumi) sa buwan na ito:

12/1 (Biy.), 12/8 (Biy.), 12/15 (Biy.); 12/19 (Mar.)

Bukas hanggang tanghali lamang sa 12/11 (Lun.) at 12/25 (Lun.)

Nais po naming ipabatid na ang pagsangguni sa wikang Tagalog at Ingles para sa Disyembre ay hanggang sa 12/28 (Huw.) po lamang.

Wala na pong serbisyo mula 12/29 (Biy.) hanggang sa pagtatapos ng taon.

Pagsangguni sa Wikang Tagalog at Ingles para sa buwan ng Enero (2018)

Para sa taong 2018, ang serbisyo ay magsisimula sa Enero 4 (Huw.)

Mga araw na walang serbisyo (yasumi) sa Enero:

1/10, 1/17, 1/24 at 1/31 (lahat ay Miyerkules)

*Maaaring magkaroon ng pagbabago sa schedule bawat buwan. Mangyari pong alamin ang mga detalye dito sa Facebook.

Makipag-ugnayan sa Amin

Shiga Intercultural Association for Globalization

TEL 077-523-5646

FAX 077-510-0601

EMAIL mimitaro@s-i-a.or.jp