Ang website ng Shiga Labor Bureau ay naglathala ng mga leaflet sa 13 na wika para sa mga dayuhan patungkol sa pinakamababa( minimum) na sahod sa Lalawigan ng Shiga para sa unang taon ng Reiwa (na inilabas noong Oktubre 3, 2019).

Ang tiyak na ( sa industriya) pinakamababang sahod (epektibo noong Disyembre 29, 2019)

  • Salamin. Mga produktong salamin, semento. Mga produktong semento,Kagamitan pang sanitaryo, Carbon .Mga produkto ng graphite, Industriya sa paggawa ng hibla ng carbon 922 yen
  • Pangkalahatang makinarya, Makinarya na pang produksiyon, Makinarya na pangkomersiyo at pangmanupaktura 930 yen
  • Pangsukat (metro). Mga pangsukat na instrumento .Pang analitikal na instrumento .Pang siyasat na makina. Pang-optikal na instrumento. Lente. Mga pagkumpuni ng mga bahaging pang elektroniko .Aparato .Linya pang elektroniko. Makinaryang pang elektrika .Makinaryang pang impormasyon,komunikasyon at pangmanupaktura ng mga kagamitan.  914 yen
  • Industriya ng pagawaan ng mga sasakyan at mga kagamitan nito. 934 yen

Isinalin (bersyon) sa 13 na Wika