Impormasyon

画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
Ang revenue stamp ng prepektura ng Shiga (“shunyu shoshi”) para sa entrance examination fee sa pampublikong high school sa Shiga ay mabibili rin sa araw ng Linggo.
Ang revenue stamp ng prepektura ng Shiga (“shunyu…
画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
今年もよろしくお願いします。
本日より仕事始めです。 滋賀県証紙・収入印紙の販売も、朝8:30から17:…

Mga Kaganapan

Pandaigdig na Edukasyon

Kabilang na ang edukasyon sa paaralan, sinisikap naming palaganapin ang pandaigdig na edukasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng iba’t-ibang oportunidad sa pag-aaral. Nagsasagawa ng pagbuo ng orihinal na mga materyales sa pagtuturo, pamamahala ng mga study groups, pagsasanay ng mga magiging lider at pagtatalaga ng mga tagapagturo.