Impormasyon

Importante
第22回 滋賀県ミシガン州友好親善使節団 団員募集
第22回 滋賀県ミシガン州友好親善使節団 団員募集…
ブラジル日本移民の110周年記念コンテストのお知らせ
ブラジル日本移民の110周年記念コンテスト 今年はブラジル日本移民の110周年を迎えます。…

Mga Kaganapan

記事が投稿されていません。

Pakikipag-ugnayang Pandaigdig

Sinisikap naming paunlarin ang mapagkukunan ng pandaigdig na mga tauhan (global human resources), sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang aktibo sa Shiga at sa iba pang organisasyong may ibang larangan at maglaan ng isang lugar na malayang makapagtitipon para sa pakikipag-ugnayang pandaigdig at pagdanas ng ibang kultura. Dagdag pa rito, isinasagawa rin ang mga exchange program kasama ng The Japan Center for Michigan Universities at mga “kapatid na estado at kaibigang lalawigan”.