Impormasyon

画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
Ang revenue stamp ng prepektura ng Shiga (“shunyu shoshi”) para sa entrance examination fee sa pampublikong high school sa Shiga ay mabibili rin sa araw ng Linggo.
Ang revenue stamp ng prepektura ng Shiga (“shunyu…
画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
今年もよろしくお願いします。
本日より仕事始めです。 滋賀県証紙・収入印紙の販売も、朝8:30から17:…

Mga Kaganapan

記事が投稿されていません。

Pakikipag-ugnayang Pandaigdig

Sinisikap naming paunlarin ang mapagkukunan ng pandaigdig na mga tauhan (global human resources), sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang aktibo sa Shiga at sa iba pang organisasyong may ibang larangan at maglaan ng isang lugar na malayang makapagtitipon para sa pakikipag-ugnayang pandaigdig at pagdanas ng ibang kultura. Dagdag pa rito, isinasagawa rin ang mga exchange program kasama ng The Japan Center for Michigan Universities at mga “kapatid na estado at kaibigang lalawigan”.