~Ano ang balak mo pagkatapos ng junior high school? ~

Magkakaroon ng gabay para sa mga batang mag-aaral na hindi Nihongo ang sariling wika at sa mga magulang nila. Magsasalita ang ilang mag-aaral sa mataas na paaralan, ipapaliwanag ang tungkol sa pagsusulit sa pagpasok sa mataas na paaralan, scholarship, at iba pang mga impormasyong makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Halina at lumahok na!!

 

Programa

  1. Kuwento ng mag-aaral sa mataas na paaralan tungkol sa kanilang karanasan
  2. academic/career guidance
  3. question and answer
  4.  
Paraan ng Pag-apply
Makipag-ugnayan sa Shiga Intercultural Association for Globalization (Pampublikong Organisasyon) at ipadala ang sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng FAX o E-mail: ①Pangalan ②Edad ③Taon ng pag-aaral (Grade o Year) ④Kasalukuyang tirahan (Lungsod o Bayan) ⑤Wika: Filipino ⑥Bilang ng lalahok

Mga Detalye

Petsa at Oras

2018/10/14 (Sun)
13:30 - 16:00
13:00~受付

Lugar

KUSATSU-SHIRITSU MACHIZUKURI CENTER 201/202
200 metro paglabas ng West Exit ng JR Kusatsu station (mga 5 minutong lakad)

Address

9-6 Nishioji-cho, Kusatsu City
Google Map

Bayad sa Paglahok

Libre

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Shiga Intercultural Association for Globalization (Pampublikong Organisasyon
TEL
077-526-0931
FAX
077-510-0601
Email
mitsuda@s-i-a.or.jp