相談内容

Mga pasilidad sa Shiga na kung saan maaaring masiyahan sa kalikasan

回答

相談内容

Pagsisimula sa Agrikultura

回答

Para sa mga nagnanais na malibang sa agrikultura

Umupa ng isang paupahang lupang taniman. Ang isang paupahang taniman ay isang lupang may maliit na sukat na maaarkila sa murang halaga lamang na kung saan maaaring makapagtanim ng anumang nais na gulay o bulaklak. Ito ay inyong sariling maliit na bukirin.
May mga paupahang taniman tulad ng binahaging mga lupa ng munisipyo, JA (Japan Agricultural Cooperative), NPO, bukid ng pribadong mga magsasaka, atbp. Makipag-alam sa bawat isa para sa pagkakaiba ng mga kondisyon sa pag-upa.

相談内容

生活に困ったら

回答

市役所の福祉の窓口または、社会福祉協議会に相談しましょう。
社会的包摂サポートセンター よりそいホットライン
Tel: 0120-279-338

相談内容

郵便局について

回答

以下の関連ページに各言語で案内があります。

相談内容

Lisensya sa Pagmamaneho

回答

Shiga Pref. Driver’s License Center
2294 Konohama-cho, Moriyama City Tel. 077-585-1255

相談内容

Pagkuha ng Lisensya sa Pagmamaneho

回答

Upang makakuha ng bagong lisensya sa pagmamaneho sa Japan ang mga walang hawak na dayuhang lisensya, mangyaring kumuha ng pagsusulit sa pamamaraang katulad sa mga Hapon. Sa ganitong kaso, maaaring mamili at kumuha ng pagsusulit sa isa sa mga sumusunod na wika: Hapon, Ingles, Portuges o Intsik.
Ukol sa mga patakaran sa trapiko sa Japan, ang JAF ay naglabas ng librong “Rules of the Road” sa mga wikang Ingles, Intsik, Kastila at Portuges.