Về thời gian tư vấn hỗ trợ

Tên quầy tư vấn cho người nước ngoài đã được đổi thành「Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga」.
Thời gian tư vấn hỗ trợ và ngôn ngữ hỗ trợ theo dưới đây.

Ngôn ngữ có thể hỗ trợ

Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Việt・Tiếng Indonesia
*Hiện tại tư vấn tiếng Tagarog ( tiếng Anh) đang nghỉ

Ngày tư vấn và thời gian hỗ trợ

  • Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha:Thứ 2 ~ Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)10:00~17:00
  • Tiếng Việt:Thứ 3~Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)、ngoài ra còn có ngày nghỉ không cố định)10:00~17:00
  • Tiếng Indonesia:Thứ 2~Thứ 4・Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)、ngoài ra còn có ngày nghỉ không cố định)10:00~17:00