Về thời gian tư vấn hỗ trợ

Tên quầy tư vấn cho người nước ngoài đã được đổi thành「Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga」.
Thời gian tư vấn hỗ trợ và ngôn ngữ hỗ trợ theo dưới đây.

Ngôn ngữ có thể hỗ trợ

Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Tagarog(cũng có thể hỗ trợ tiếng Anh)・ Tiếng Việt・Tiếng Indonesia

Ngày tư vấn và thời gian hỗ trợ

  • Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha:Thứ 2 ~ Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)10:00~17:00
  •  
  • Tiếng Tagarog(Tiếng Anh):Thứ 2~Thứ 5(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)、ngoài ra còn có ngày nghỉ không cố định)10:00~17:00
  • Tiếng Việt:Thứ 3~Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)、ngoài ra còn có ngày nghỉ không cố định)10:00~17:00
  • Tiếng Indonesia:Thứ 2~Thứ 4・Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)、ngoài ra còn có ngày nghỉ không cố định)10:00~17:00