Hội đồng giáo dục tỉnh Shiga tiến hành cuộc điều tra về mức độ cần thiết cho các cơ hội học lại như trường trung học ban đêm.

Cách trả lời câu hỏi ở phiếu điều tra

  1. Hãy viết vào phiếu điều tra (mặt sau của tờ giấy này) được đặt tại văn phòng của Hiệp hội giao lưu Quốc tế, Hội đồng giáo dục của thành phố, Uỷ ban.
  2. Hãy nộp vào hòm bỏ phiếu có ở văn phòng ① hoặc chuyển Fax đến hội đồng giáo dục tỉnh Shiga.
  3. Bạn cũng có thể trả lời trên mạng internet của dịch vụ quầy tiếp tân Shiga. (Hãy trả lời bằng cách vào trang chủ của tỉnh Shiga http://www.pref.shiga.lg.jp)
  4. Hội đồng giáo dục tỉnh Shiga cũng có thể trả lời trực tiếp bằng điện thoại.
  5. Khi cần hỗ trợ đa ngôn ngữ hãy liên lạc cho trung tâm tư vấn người nước ngoài tỉnh Shiga (Điện thoại:077-523-5646 e-mail:mimitaro-@s-i-a.or.jp)
Thời gian đặt hòm bỏ phiếu điều tra là cuối tháng 12 năm 2019.