Ang “Plano ng Shiga sa Pagharap sa Corona” ay nagbago mula sa “Caution Phase” at pumasok sa “Alert Phase”.
Hinihiling namin ang pakikitulong ng mga residente sa mga sumusunod na bagay:

1. Masinsinang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon

 • Lubos na paggawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas ng pagkalat ng impeksiyon tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng maskara, at pag-iwas sa “tatlong siksik na lugar.”
 • Pagingat sa sariling sistemang immunyo, pagbubuti ng araw-araw na pamumuhay at kagawian (pahinga, tamang ehersisyo, pag-iwas sa stress, atbp.)
 • Sa pagkakataon na pagpunta sa kalagitnaan ng lungsod o kung saan maraming natuklasang kaso ng nahawaan, pagisipan ng maigi ang pagbisita sa mga “nightlife district” o mga pasilidad na hindi gumagawa ng mga wastong hakbang upang iwasan ang pagkalat ng sakit.
 • Pinpakiusapan na mas lalong magingat ang mga taong haharap o kakausap sa mga may-edad.
 • Pag-iwas sa paggamit ng mga pasilidad na hindi gumagawa ng sapat na hakbang laban sa pagiwas sa paghawa ng sakit.
 • Magpahinga sa bahay sa pagkakataon ng pagkalagnat.
 • Paggamit ng Novel Coronavirus Infection Prevention System, “Moshi Sapo Shiga” at ng Contact Confirmation App, “COCOA”

2. Masinsinang hakbang upang maiwasan ang paghawa sa mga pasilidad at tanggapan

 • Masinsinang pagpapatupad ng sari-sariling mga patnubay nararapat sa ikinalalagay na industriya para sa maiwasan ang paglaganap ng sakit at pagpapahayag ng “Infection Control Declaration”
 • Paggamit ng Novel Coronavirus Prevention System “Moshi Sapo Shiga”
 • Paghikayat ng paggamit ng telework at flextime

3. Konsultasyon bago magpaganap ng mga malalaking kaganapan

 • Mag konsulta sa “Shiga Prefecture Novel Coronavirus Prevention Hotline” sa pagkakataon ng pagsisimula ng kaganapan para na kung saan magtitipon ang mga tao mula sa buong bansa o kaya naman ay kung saan ang kaganapan ay lalampas ng 1000 kalahok. TEL 077-528-1344