Ipapatupad ang suporta sa maliliit at katamtamang laki na mga negosyo na apektado ng muling pagpahayag ng estado ng kagipitan/ emerhensiya tungo sa mga kinakailangan na mga gastusin para sa kagyat na pagsisikap upang masegurado ang mga kita (A) at sa karagdagang suporta ng pambansang pangunahing isahang beses na pundong suporta (B)
*Maaring magsumite ng isa lang na aplikasyon para sa suporta ang A upang masegurado ang kita (Tulong-pinansiyal) o kaya B para sa karagdagang pambansang pangunahing isahang-beses na pundong suporta(benipisyo)

A: Suporta upang matiyak ang kita (Tulong pinansiyal)

Panahon ng Aplikasyon

(1)Aplikasyon sa online

Marso 26, Biyernes – Abril 30, Biyernes 2021

(2) Aplikasyon sa Koreo

Abril 5, Lunes – Abril 23, Biyernes 2021((kailangan balido ang tatak ng koreo)
*Kumpirmasyon ng eskedyul para sa tulong-pinansiyal ay sa katapusan ng Abril

Mga kwalipikadong aplikante

Pangunahin ang mga negosyong nauugnay sa mga kainan/restawran sa loob ng prepektura na apektado sa muling pagpahayag ng estado ng kagipitan/> (Ang kita sa mga Buwan ng Enero, Pebrero o Marso sa sa taong 2021 ay bumaba ng mahigit 30% ikumpara sa parehong buwan sa taong 2019 o 2020.)
(Itinayo ang negosyo bago mag ika-14 ng Enero, taong 2021.)

Kwalipikadong mga gawaing negosyo

Mga gastusing kinakailangan tulad ng pagkukusang mapaunlad ang merkado upang matiyak ang benta (mga hakbangin na ginawa sa pagitan ng mula Enero 1(biyernes) - Oktubre 31, 2021)

Pinakamataas na Tulong-pinansiyal

500,000yen (pinakamababa. 200,000yen))

Matatanggap na tulong-pinasiyal

Sa loob ng 9/10

Mga halimbawa ng kaso para makatanggap ng tulong-pinansiyal

 • Gastusin para sa pagpapatake-out at pagpapadeliber
 • ・Mga gastusin para sa pagbili ng mga kasangakapan gamit sa pagpapatake-out
  ・Pangdeliber na besiklita
  ・mga gastusing kinakailangan upang makagawa ng pang take-out na mga putahe/pagkain
  ・mga gastusing kinakailngan para makagawa ng EC sayt
 • Mga gastusin para sa pagpapaunlad ng mga produkto at mga pag aayos para sa bagong negosyo
 • Mga gastusin sa pagpapaanunsiyo sa mga polyeto, DM at SNS upang isapubliko ang negosyo
 • Mga gastusin na tumutugon doon sa mga hakbangin para iwas impeksiyon para sa mga taong nagseserbisyo.

B: Karagdagang suporta sa itaas ng para sa isahang-beses na pundo ng pambansang suporta (benepisyo)

Panahon ng Aplikasyon

Abril 5, Lunes – katapusan ng Septyembre 2021
(*)Nagbabago depende sa sitwasyon ng pambansang isahang beses na suportang pundo

Mga kwalipikadong aplikante

Mga maliliit at katamtamang laki ng mga Negosyo sa loob ng prepektura na tumanggap ng pang -isahang beses ng pambansang pundong -suporta.

Pinakamataas na Tulong-pinansiyal

500,000yen (pinakamababa. 200,000yen)
(*) Benipisyo sa halagang 200,000yen kung nagbabayad ng renta ng mahigit na 300,000yen (buwanang renta) na makukumpirma mula sa negosyo (Kinumpirma mula sa pambansang suportang benipisyo para sa renta).

Matatanggap na tulong-pinasiyal

Tiyak
Pahina ng aplikasyon:https://shiga-kinkyushien.com/ (Simula Marso 26, 9:00am Biyernes)
Paalala: Pakitabi ang lahat ng mga resibo at mga resibo na nagkukumpirma sa lahat ng mga binayaran dahil kailangan ito upang makumpirma ang mga binili.

Makipag-ugnayan

Call center ng Suportang pagpapahusay ng pamamahala sa prepektura ng Shiga/Shiga prefecture management enhancement support call center
Mga oras ng pagbubukas/Pangkaraniwang araw 9:00~17:00(Marso 26(Biyernes)bukas mula 9:00
TEL:0570-087-770

◆Para sa mga taong nahihirapan sa wikang hapon, Mangyaring makipag-ugnayan sa [Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga]
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
E-Mail: mimitaro@s-i-a.or.jp