緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業を対象として、売上確保のために行う緊急的な取り組みに必要な経費の支援「B:国の一時支援金への上乗せ(給付金)」は引き続き9月下旬(予定)まで申請を受け付けています。
(A:売上確保支援(補助金)の申請受付は終了しました。)
※ A:売上確保支援(補助金)を受けた方は、B:国の一時支援金への上乗せ(給付金)を申請できません。

B: Karagdagang suporta sa ibabaw ng pambansang isang-beses na pondong suporta (benepisyo)

Panahon ng Aplikasyon

Abril 5, Lunes – katapusan ng Septyembre 2021
(*)Nagbabago depende sa sitwasyon ng pambansang isang beses na pondong suporta

Mga kwalipikadong aplikante

Mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo sa loob ng prepektura na tumanggap ng pambansang isang beses na pundong -suporta.

Pinakamataas na Tulong-pinansiyal

500,000yen (pinakamababa. 200,000yen)
(*) Benipisyo sa halagang 200,000yen kung nagbabayad ng renta ng mahigit na 300,000yen (buwanang renta) na makukumpirma mula sa negosyo (Kinumpirma mula sa pambansang suportang benipisyo para sa renta).

Matatanggap na tulong-pinasiyal

Tiyak
Pahina ng aplikasyon:https://shiga-kinkyushien.com/ (Simula Marso 26, 9:00am Biyernes)
Paalala: Pakitabi ang lahat ng mga resibo at mga resibo na nagkukumpirma sa lahat ng mga binayaran dahil kailangan ito upang makumpirma ang mga binili.

Makipag-ugnayan

Call center ng Suportang pagpapaigting ng pamamahala sa prepektura ng Shiga/Shiga prefecture management enhancement support call center
Mga oras ng pagbubukas/Pangkaraniwang araw 9:00~17:00(Marso 26(Biyernes)bukas mula 9:00
TEL:0570-087-770

◆Para sa mga taong nahihirapan sa wikang hapon, Mangyaring makipag-ugnayan sa [Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga]
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
E-Mail: mimitaro@s-i-a.or.jp