Simula Nobyembre 20, 2021 (Sabado) ibebenta ang mga bagong tiket para sa pagkain.
Hanggang Pebrero 28, 2022 (lunes) ang pagtatapos na araw sa paggamit sa mga tiket para sa pagkain sa magkaparehong Elektroniko at Kupon na papel(tiket).

Pagbenta sa mga bagong kupon

※Pinakamataas na pabuya 20% (Kung bumili ng 10,000yen na halaga ng tiket , magagamit mo ito hanggang sa halagang 12, 000yen)
※Pinakamataas na pabuya 25% (Kung bumili ng 10,000yen na halaga ng tiket , magagamit mo ito hanggang sa halagang 12, 500yen)

Elektronikong kupon

Paano ibenibenta ang elektroniks na kupon

・Ibenibenta ang kupon sa online gamit ang App na LINE
・ Mabibili ang mga kupon sa halagang 20,000yen na maaring isagawa sa bawat transaksiyon.
Mabibili ang elektronikong kupon dito mula sa LINE na Apps

Panahon ng bentahan

 • Pinakamataas na pabuya 25% (Kung bumili ng 10,000yen na halaga ng tiket , magagamit mo ito hanggang sa halagang 12,500yen
 • Mula Nobyembre 20,2021(sabado) hanggang maibenta na lahat (limitado lang ito)
 • Pinakamataas na pabuya na 20% (Magagamit siya sa halagang 12,000yen sa halagang 10,000yen na presyo ng pagbenta.
 • Pagkatapos maibenta ang pinakamataas na pabuya na 25% ~ Enero 31(lunes), 2021.

Papel na kupon

※Ang maari lang magkaroon ng papel na kupon ay ang mga napiling tao lang sa bunutan.
 • Pinakamataas na pabuya ng 20%( Kung bibili ka sa halagang 10,000yen, magagamit mo ito sa halagang 12,000yen
 • 【Paraan ng aplikasyon】

  Mangyaring kumuha ng polyeto(fliers) sa bawat tindahan ng Heiwado (AL Plaza) o kaya mag imprenta ng polyetong isinasaad sa pamamaraan ng paggamit sa ibaba kalakip ang 63 yen na selyo at ipadala ito doon sa Kalihim ng tagapamahala.

  【Panahon ng aplikasyon】

  Simula sa Nobyembre 20 (sabado), Kailangan balido ang marka ng pagpapadala (Postmark).

  【Panahon ng Pagbenta】

  Simula Disyembre 15, 2021(miyerkules) ~ Enero 31, 2022 (lunes)

  Panahon ng aplikasyon at iba

  Pang-2 Yugto Nobyembre 20, 2021(sabado) ~Nobyembre 30, 2021 (martes)
  Panahon na maaring makabili: pagkatapos makatanggap ng postcard sa prosesong pagpili, Enero 31, 2022(lunes)
  Pang-3 Yugto Disyembre1,2021(miyerkules) ~Disyembre 15, 2021(miyerkules))
  Panahon na maaring makabili: pagkatapos makatanggap ng postcard sa prosesong pagpili, Enero 31, 2022(lunes)
  Pang-4 Yugto Disyembre 16 2021(huwebes)~Disyembre 31, 2021. Kailangan balido ang marka ng pagpapadala (Postmark).
  Panahon na maaring makabili: pagkatapos makatanggap ng postcard sa prosesong pagpili, Enero 31, 2022(lunes)
  【Kontak】
  Shiga Go To Eat kyanpēn jimukyoku kōrusentā (nihongo nomi) Tanggapan ng sentro ng tawagan para sa kampanyang Go To Eat (wikang hapon lamang)
  TEL 0570-052-120
  Oras ng serbisyo: karaniwang mga araw 10:00~19:00 (Hindi kasama ang mga araw ng Sabado.Linggo at mga araw na walang pasok.