「Ang Shiga Intercultural Association for Globalization」 pati na rin ang 「Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhag Residente ng Shiga」ay sarado sa mga sumusunod na mga araw.
Bakasyon sa pagtatapos ng Taon/Bakasyon sa bagong Taon: Mula Disyembre 29(Miyerkules) ~ hanggang Enero 3 (Lunes).
Magbabalik ang serbisyo sa Enero 4(Martes) mula alas 8:30 ng umaga.
Umaasang nawa’y magkaroon kayo ng masaya at mapayapang bakasyon at maligayang manigong bagong taon.