Pakikipag-ugnayan sa Komunidad( Ginoong Edward Iwaskow(residente ng Otsu)Boluntaryong Bumbero )
angunahing suporta para sa mga apektado ng bagong COVID-19
Gabay ng sanggunian para sa COVID-19・Konsultasyon sa Doktor
PAHAYAGAN MIMITARO
  • Balita tungkol sa Pambansang Sensus
  • Gamitin natin itong abiso sa pakikipag- ugnay sa mga nahawaang tao
  • Maging wais sa pamimili gamit ang programang “Myna-Pointo” upang makakuha ng diskuwento!
  • Pahayag ukol sa Pagsasanay
  • Mga klase ng mga iginagawad na Iskolarship