Umaasang maipalaganap pa lalo ang kasiyahan sa puso(Caregiver Ginoong Hilario Murata Macalalad at ang kanyang butihing maybahay na si Gng Antonina(Philippines))
Kung may problema…Tanggapan ng Konsultasyon/Interpretasyon para sa mga Dayuhang Residente
Mga silid-aralan ng Nihongo sa Prepektura ng Shiga
Impormasyon mula sa Mimitaro(Tungkol sa pagpapabakuna sa COVID-19)
Pahayagan mula sa Mimitaro(Silid-aralan ng Nihongo para sa kasanayan sa trabaho, Kursong pagpataas ng antas ng kasanayan para sa trabaho、"Patnubay para sa pagpili ng kurso")