Quỹ hỗ trợ (A) nỗ lực thực hiện hỗ trợ các chi phí khẩn cấp nhằm đảm bảo doanh thu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh do bị ảnh hưởng bởi việc tái thực hiện ` Lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp` , và quỹ hỗ trợ (B) thực hiện bổ sung vào quỹ hỗ trợ tạm thời quốc gia.
*A: Hỗ trợ đảm bảo doanh thu (Khoản trợ cấp),B: bổ sung vào quỹ hỗ trợ tạm thời quốc gia (Khoản phụ cấp)
Chỉ có thể đăng ký 1 trong 2 khoản trợ cấp sau

A: Hỗ trợ đảm bảo doanh thu (Khoản trợ cấp)

Thời gian tiếp nhận

(1)Hồ sơ đăng ký trực tuyến

Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021

(2)Hồ sơ gửi qua đường bưu điện

Từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2021 ( dựa theo dấu bưu điện)
*Dự kiến ban hành quyết định từ cuối tháng 4

Nhóm đối tượng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh chịu ảnh hưởng bởi việc tái thực hiện `Lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp `, với trọng tâm là các cửa tiệm ăn uống, các các cơ sở liên quan tới dịch vụ ăn uống.
(Đối tượng là các doanh nghiệp có doanh số mục tiêu của tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3 của năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020 giảm trên 30 %)
(Khởi nghiệp trước ngày 14 tháng 1 năm 2021)

Mục tiêu kinh doanh

Chi phí cần thiết cho các ý tưởng như phát triển thị trường nhằm thực hiện việc đảm bảo doanh thu của doanh nghiệp. (Đối tượng là các ý tưởng nằm trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021)

Giới hạn trợ cấp

50 man yên ( giới hạn dưới: 20 man yên)

Tỉ lệ trợ cấp

Trong phạm vi 9/10

Ví dụ về những ý tưởng để nhận được trợ cấp〉

 • Các chi phí cần thiết cho dịch vụ giao hàng TAKE OUT
 • ・Các chi phí và vật dụng cần thiết để sử dụng cho việc mang đồ
  ・Xe chuyên giao đồ
  ・Các chi phí cần thiết để phát triển các menu của dịch vụ TAKE OUT
  ・Các chi phí cần thiết để trưng bày trên trang web EC
 • Chi phí cần thiết để phát triển sản phẩm mới, chi phí cần thiết để tiến tới hình thức kinh doanh mới.
 • Chi phí quảng cáo qua DM, SNS hay phân phát tờ rơi để PR cho doanh nghiệp.
 • Chi phí thực hiện các đối sách phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

B: Bổ sung vào quỹ hỗ trợ tạm thời quốc gia ( Khoản phụ cấp)

Thời gian tiếp nhận

Từ ngày 5 tháng 4 tới cuối tháng 9 năm 2021, thời gian có thể dao động tùy thuộc vào tình hình chi trả tiền trợ cấp tạm thời của quốc gia

Nhóm đối tượng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh đã nhận được thanh toán từ quỹ hỗ trợ tạm thời quốc gia.

Giới hạn trợ cấp

10 man yên ((20 man yên (*))
(*) Những doanh nghiệp có thể xác nhận việc chi trả tiền thuê nhà hàng tháng từ 30 man yên trở lên ( được xác nhận bởi quỹ trợ cấp hộ trợ tiền nhà quốc gia) thì có thể nhận được trợ cấp 20 man yên

Tỉ lệ trợ cấp

Theo hạn ngạch
Trang đăng ký:https://shiga-kinkyushien.com/ (Từ 9 giờ ngày 26 tháng 3)
Chú ý: Trên thực tế nếu đã thực hiện việc mua thì những giấy tờ như biên lai, hóa đơn… là những giấy tờ cần thiết , xin đừng bỏ đi mà hãy giữ gìn bảo quản chúng.

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm tăng cường quản lý hỗ trợ tỉnh Shiga
Thời gian mở cửa/Ngày thường 9:00~17:00(bắt đầu mở cửa từ 9 giờ ngày 26 tháng 3)
TEL:0570-087-770

◆Những ai không hiểu tiếng nhật có thể liên lạc đến「Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga」

Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 10:00~17:00
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
E-Mail: mimitaro@s-i-a.or.jp