Để ngăn ngừa sự lây lan rộng của dịch bệnh truyền nhiễm Covid – 19, trong khoảng thời gian này trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga sẽ không tổ chức tư vấn theo hình thức gặp mặt trực tiếp, rất mong mọi người thông cảm.
Nếu bạn muốn được tư vấn xin hãy gọi điện thoại hoặc liên hệ qua e-mail hoặc fax.