「Quỹ hỗ trợ (B) – Thực hiện bổ sung vào quỹ hỗ trợ tạm thời quốc gia ( khoản phụ cấp)」nỗ lực thực hiện hỗ trợ các chi phí cần thiết cho các dự án khẩn cấp nhằm đảm bảo doanh thu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh do bị ảnh hưởng bởi việc tái thực hiện ` Lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp` , được kéo dài thời hạn đăng ký đến cuối tháng 9.
(A: Quỹ hỗ trợ đảm bảo doanh thu ( khoản trợ cấp), đã kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ)
※ Những người đã đã nhận được ( khoản trợ cấp) từ quỹ A: Quỹ hỗ trợ đảm bảo doanh thu, thì không thể đăng ký hồ sơ để nhận (khoản phụ cấp) từ quỹ B: Quỹ thực hiện bổ sung vào quỹ hỗ trợ tạm thời quốc gia.

B: Bổ sung vào quỹ hỗ trợ tạm thời quốc gia ( Khoản phụ cấp)

Thời gian tiếp nhận

Từ ngày 5 tháng 4 tới cuối tháng 9 năm 2021, thời gian có thể dao động tùy thuộc vào tình hình chi trả tiền trợ cấp tạm thời của quốc gia

Nhóm đối tượng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh đã nhận được thanh toán từ quỹ hỗ trợ tạm thời quốc gia.

Giới hạn trợ cấp

10 man yên ((20 man yên (*))
(*) Những doanh nghiệp có thể xác nhận việc chi trả tiền thuê nhà hàng tháng từ 30 man yên trở lên ( được xác nhận bởi quỹ trợ cấp hộ trợ tiền nhà quốc gia) thì có thể nhận được trợ cấp 20 man yên

Tỉ lệ trợ cấp

Theo hạn ngạch
Trang đăng ký:https://shiga-kinkyushien.com/
Chú ý: Trên thực tế nếu đã thực hiện việc mua thì những giấy tờ như biên lai, hóa đơn… là những giấy tờ cần thiết , xin đừng bỏ đi mà hãy giữ gìn bảo quản chúng.

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm tăng cường quản lý hỗ trợ tỉnh Shiga
Thời gian mở cửa/Ngày thường 9:00~17:00
TEL:0570-087-770

◆Những ai không hiểu tiếng nhật có thể liên lạc đến「Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga」

Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 10:00~17:00
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
E-Mail: mimitaro@s-i-a.or.jp