Tỉnh Shiga xin được thông báo về Khoản tiền hỗ trợ đến các chủ kinh doanh các cửa hàng ăn uống v.v… đã thực hiện yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh.
Đối với các chủ cửa hàng tổ chức sự kiện, chủ các gian hàng đi thuê trong cơ sở có quy mô lớn (rộng trên 1000㎡) cũng sẽ được chi trả Khoản tiền hỗ trợ này.
Liên quan đến việc ban hành Tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đơn đăng ký sẽ được tiếp nhận dựa vào sự phân chia theo từng giai đoạn yêu cầu.

〈Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký〉

A Trong khoảng thời gian áp dụng các Biện pháp trọng điểm nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh (Giai đoạn 1: từ ngày 8/8 ~ 26/8): Đăng ký từ ngày mùng 1/9 đến ngày 30/9 ※Hết hạn đăng ký
B Trong khoảng thời gian ban hành Tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Giai đoạn 2: từ ngày 27/8 ~ 12/9): Đăng ký từ ngày 13/9 đến ngày 12/10
C Trong khoảng thời gian gia hạn ban hành Tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Giai đoạn 3: từ ngày 13/9 ~ 30/9): Đăng ký từ ngày mùng 1/10 đến ngày 31/10

B Về tiền trợ cấp trong khoảng thời gian ban hành Tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Thời gian yêu cầu ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Giai đoạn 2)

0 giờ (thứ 6) ngày 27/8/2021 ~24 giờ (chủ nhật) ngày 12/9/2021

Các cửa hàng ăn uống v.v… ở tất cả các địa phương của tỉnh

■ Các cửa hàng

 • Là các cửa hàng mà trước khi đưa ra yêu cầu có hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
 • Là các cửa hàng mà trước khi đưa ra yêu cầu có tổ chức cung cấp các loại đồ uống có cồn và dịch vụ Karaoke

■ Điều kiện nhận hỗ trợ

 • Trong suốt khoảng thời gian đưa ra yêu cầu, cửa hàng đóng cửa hoặc là thực hiện rút ngắn thời gian kinh doanh xuống từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối.
 • Tạm ngừng cung cấp các loại đồ uống có cồn và cung cấp dịch vụ Karaoke
 • Có đăng tờ rơi thông báo về việc thực hiện rút ngắn thời gian hoạt động kinh doanh của cửa hàng
 • Tuân thủ các hướng dẫn của nhà nước nhằm ngăn chặn sự lây lan rộng của dịch bệnh
 • Đưa vào sử dụng 「Moshi Support Shiga」 và đăng 「Tuyên bố thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm」
 • Mẫu đơn đăng ký:https://shiga.qr.liny.jp/entry

■ Khoản hỗ trợ

【Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ( bao gồm kinh doanh quy mô nhỏ, hộ kinh doanh cá nhân】
Chọn 1 trong 2 phương pháp tính A・B dưới đây.
A Ứng với doanh thu, 4 man yên ~ 10 man yên/ ngày × số ngày ( không bao gồm ngày nghỉ định kỳ)
B Khoản tiền giảm so với doanh thu một ngày × 0.4 × số ngày ( không bao gồm ngày nghỉ định kỳ)
 【Giới hạn trên là 20 man yên/ ngày】

【Doanh nghiệp lớn】
・Khoản tiền giảm so với doanh thu 1 ngày × 0.4 × số ngày (không bao gồm ngày nghỉ định kỳ)
 【Giới hạn trên là 20 man yên/ ngày】
【Các cửa tiệm Karaoke không đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uống】
・Đồng đều 2 man yên × số ngày ( không bao gồm ngày nghỉ định kỳ )
【Các chủ cửa hàng tổ chức sự kiện, chủ các gian hàng đi thuê trong cơ sở có quy mô lớn(trên 1000㎡) 】
・2 man yên ứng với 100㎡ diện tính đã thực hiện rút ngắn thời gian kinh doanh/ ngày × Thời gian đã rút ngắn/ Thời gian kinh doanh ban đầu × Số ngày ( Không bao gồm ngày nghỉ định kỳ )

■ Thời hạn đăng ký

(thứ 2) ngày 13/9/2021 ~ 23 giờ 59 phút (thứ 3) ngày 12/10/2021

■ Thủ tục đăng ký

■Đăng ký online
Đăng ký online tại website sau đây. https://www.shiga-jitankyouryokukin.jp/
■Đăng ký qua bưu điện 
Xin vui lòng gửi qua bưu điện bằng phương pháp gửi đảm bảo.(Thời gian đến ngày 12/10 theo dấu bưu điện)
【Địa chỉ gửi đến qua bưu điện】
〒520-8577
4-1-1, Kyomachi, Otsu-shi, Shigaken (Shiga kenchou nai)
Shigaken eigyoujikan tanshuku yosei ni kakaru kyorokukin uketsuke

■ Các loại giấy tờ cần thiết khi làm đăng ký

 1. Đơn đăng ký [Trường hợp đăng ký online thì không cần]
 2. Bản cam kết
 3. Giấy yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản khi thanh toán
 4. Giấy tờ xác nhận danh tính bản thân
 5. Các loại giấy tờ có thể xác nhận số tài khoản và tên tài khoản ( Ví dụ: bản copy sổ ngân hàng )
 6. Các loại giấy tờ xác nhận nội dung kinh doanh
 7.  【Pháp nhân】Một trong các loại giấy tờ như Điều khoản công ty, các giấy tờ xác minh toàn bộ lịch sử phát triển của công ty, Báo cáo thuế v.v…
   【Cá nhân】Một trong các loại giấy tờ như Báo cáo thuế, thông báo khai trương v.v…
 8. Các biểu mẫu đính kèm đơn đăng ký ( Thông tin liên quan đến thành lập công ty) [Trường hợp đăng ký online thì không cần]
 9. Các biểu mẫu đính kèm đơn đăng ký (Giấy thanh toán về các khoản trợ cấp) [Trường hợp đăng ký online thì không cần]
 10. Các giấy tờ để có thể xác nhận rằng công ty đã nhận được sự cho phép cần thiết để kinh doanh
 11. Hình ảnh bên ngoài cửa hàng ( Để có thể biết được tên của cửa hàng )
 12. Hình ảnh về trạng thái bên trong cửa hàng
 13. Các giấy tờ có thể xác nhận việc đăng tuyên bố thực hiện các đối sách phòng chống lây nhiễm
 14. Các giấy tờ xác nhận về việc sử dụng ứng dụng「Moshi Support Shiga」
 15. Các giấy tờ có thể xác nhận doanh thu mỗi ngày trong vòng 1 tháng
 16.  Trường hợp chọn phương pháp tính ứng với doanh thu
  ・Một trong các loại giấy tờ như sổ kế toán tháng 8 và tháng 9 của năm 2019 hoặc của năm 2020, Báo cáo thuế.
    Trường hợp chọn phương pháp tính ứng với khoản tiền giảm so với doanh thu
  ・Một trong các loại giấy tờ như sổ kế toán tháng 8 và tháng 9 của năm 2019 hoặc của năm 2020, Báo cáo thuế.
  ・Sổ kế toán tháng 8 và tháng 9 của năm 2021
 17. Các giấy tờ có thể xác nhận thời gian kinh doanh của cửa hàng trước khi đưa ra yêu cầu
 18. (ví dụ: thời gian kinh doanh của cửa hàng được đăng trên bảng thông báo, hình ảnh hướng dẫn, Website của cửa hàng, hình ảnh về bảng phân chia theo ca làm việc cho nhân viên v.v…)
 19. Các tài liệu có thể hiểu được về tình trạng rút ngắn thời gian kinh doanh và hạn chế cung cấp các loại đồ uống có cồn
 20. 【Quán cung cấp các thiết bị dịch vụ Karaoke】
 21.  Các giấy tờ có thể hiểu được sự kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh của quán Karaoke
  (Ví dụ: Hình ảnh về các chỉ thị được dán ở quán để thông báo tới khách hàng, hay thông báo trên Website)
※Đối với chủ các cửa hàng tổ chức sự kiện, chủ các gian hàng đi thuê thì một phần các loại giấy tờ cần thiết để đăng ký có khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ tới「Tổng đài liên hệ - Quỹ hợp tác rút ngắn thời gian của các cửa hàng trong tỉnh Shiga」

■Về cách tải đơn đăng ký

Tải đơn đăng ký theo đường link
 URL:http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/321001.html

C Về tiền hỗ trợ trong khoảng thời gian gia hạn ban hành Tuyên bố tình trạng khẩn cấp/h2>

Thời gian yêu cầu gia hạn ban hành Tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Gian đoạn 3)

0 giờ (thứ 2) ngày 13/9/2021 ~ 24 giờ (thứ 5) ngày 30/9/2021

■ Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, khoản tiền hỗ trợ

Giống như B (Giai đoạn 2)

■ Thời gian đăng ký

(thứ 6) ngày mùng 1/10/2021 ~ 23 giờ 59 phút ngày 31/10/2021
(Trường hợp gửi qua đường bưu điện, thời gian đến ngày mùng 1 tháng 11 theo dấu bưu điện)

■ Thủ tục đăng ký

■Đăng ký online
Đăng ký online tại website sau đây. https://www.shiga-jitankyouryokukin.jp/
■Đăng ký qua bưu điện 
(Xin vui lòng gửi qua bưu điện bằng phương pháp gửi đảm bảo.(Thời gian đến ngày mùng 1 tháng 11 theo dấu bưu điện)
【Địa chỉ gửi đến qua bưu điện】
〒520-8577
4-1-1, Kyomachi, Otsu-shi, Shigaken (Shiga kenchou nai)
Shigaken eigyoujikan tanshuku yosei ni kakaru kyorokukin (dai san ki) uketsuke

■ Các loại giấy tờ cần thiết khi làm đăng ký

 1. Đơn đăng ký (Giai đoạn 3) [Trường hợp đăng ký online thì không cần]
 2. Bản cam kết
 3. Giấy yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản khi thanh toán
 4. Giấy tờ xác nhận danh tính bản thân
 5. Các loại giấy tờ có thể xác nhận số tài khoản và tên tài khoản ( Ví dụ: bản copy sổ ngân hàng )
 6. Các loại giấy tờ xác nhận nội dung kinh doanh
 7.  【Pháp nhân】Một trong các loại giấy tờ như Điều khoản công ty, các giấy tờ xác minh toàn bộ lịch sử phát triển của công ty, Báo cáo thuế v.v…
   【Cá nhân】Một trong các loại giấy tờ như Báo cáo thuế, thông báo khai trương v.v…
 8. Các biểu mẫu đính kèm đơn đăng ký ( Thông tin liên quan đến thành lập công ty) [Trường hợp đăng ký online thì không cần]
 9. Các biểu mẫu đính kèm đơn đăng ký (Giấy thanh toán về các khoản trợ cấp) [Trường hợp đăng ký online thì không cần]
 10. Các giấy tờ để có thể xác nhận rằng công ty đã nhận được sự cho phép cần thiết để kinh doanh
 11. Hình ảnh bên ngoài cửa hàng ( Để có thể biết được tên của cửa hàng )
 12. Hình ảnh về trạng thái bên trong cửa hàng
 13. Các giấy tờ có thể xác nhận việc đăng tuyên bố thực hiện các đối sách phòng chống lây nhiễm
 14. Các giấy tờ xác nhận về việc sử dụng ứng dụng「Moshi Support Shiga」
 15. Các giấy tờ có thể xác nhận doanh thu mỗi ngày trong vòng 1 tháng
 16.  Trường hợp chọn phương pháp tính ứng với doanh thu
  ・Một trong các loại giấy tờ như sổ kế toán tháng 8 và tháng 9 của năm 2019 hoặc của năm 2020, Báo cáo thuế.
    Trường hợp chọn phương pháp tính ứng với khoản tiền giảm so với doanh thu
  ・Một trong các loại giấy tờ như sổ kế toán tháng 8 và tháng 9 của năm 2019 hoặc của năm 2020, Báo cáo thuế.
  ・Sổ kế toán tháng 8 và tháng 9 của năm 2021
 17. Các giấy tờ có thể xác nhận thời gian kinh doanh của cửa hàng trước khi đưa ra yêu cầu
 18. (ví dụ: thời gian kinh doanh của cửa hàng được đăng trên bảng thông báo, hình ảnh hướng dẫn, Website của cửa hàng, hình ảnh về bảng phân chia theo ca làm việc cho nhân viên v.v…)
 19. Các tài liệu có thể hiểu được về tình trạng rút ngắn thời gian kinh doanh và hạn chế cung cấp các loại đồ uống có cồn
 20. 【Quán cung cấp các thiết bị dịch vụ Karaoke】
 21.  Các giấy tờ có thể hiểu được sự kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh của quán Karaoke
  (Ví dụ: Hình ảnh về các chỉ thị được dán ở quán để thông báo tới khách hàng, hay thông báo trên Website)
※Đối với chủ các cửa hàng tổ chức sự kiện, chủ các gian hàng đi thuê thì một phần các loại giấy tờ cần thiết để đăng ký có khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ tới「Tổng đài liên hệ - Quỹ hợp tác rút ngắn thời gian của các cửa hàng trong tỉnh Shiga」

■Về cách tải đơn đăng ký

Tải đơn đăng ký theo đường link
 URL:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/321251.html

Địa chỉ liên hệ

【Liên quan đến Các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh, Tuyên bố tình trạng khẩn cấp và Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh】
 Tổng đài hỏi đáp về yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh – tỉnh Shiga (Tiếng Nhật)
 TEL 077-528-1344
 Thời gian: ngày thường 9 giờ ~ 17 giờ
【Thủ tục đăng ký tiền trợ cấp】
 Tổng đài hỏi đáp về Tiền trợ cấp rút ngắn thời gian (Tiếng Nhật)
 TEL 0570-666-323
 TEL 0570-666-323 (Thời gian: ngày thường 9:00~17:00)