Đây là thông tin về quỹ hỗ trợ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi sự lây lan của vi rút COVID-19 chủng mới.

TIỀN HỖ TRỢ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v.: 20 vạn yên
Chủ doanh nghiệp tư nhân : 10 vạn yên
※Mỗi doanh nghiệp được đăng ký 1 lần(Kỳ 3)
 Tuy nhiên, Có thể kết hợp cùng với tiền hỗ trợ duy trì doanh nghiệp tỉnh Shiga (kỳ 1) và (kỳ 2).

ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của COVID-19 chủng mới, đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào sau đây:
  1. Những người đã nhận được "Quỹ hỗ trợ hàng tháng" của quốc gia vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2021.
  2. Những doanh nghiệp có doanh số bán hàng trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2021 giảm từ 50% trở lên so với cùng kỳ năm 2020 hoặc 2019.
  3. Những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng trong tháng 9 và tháng 10 năm 2021 giảm từ 30% trở lên so với tổng doanh thu tháng 9 và tháng 10 năm 2020 hoặc 2019.
  4. ※Tuy nhiên, doanh nghiệp phải bắt đầu hoạt động trước tháng 8 năm 2021.

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ ・ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

【ĐĂNG KÝ ONLINE】
Từ 1/11/2021~ 30/11/2021
 Truy cập trang web dưới đây để đăng ký
  https://shiga-keizokushien.com/3rd/
【ĐĂNG KÝ BẰNG ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN】
Từ 1/11/2021 ~ 30/11/2021 (Có con dấu hợp lệ của bưu điện)
<Địa chỉ hòm thư>
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-1-3 リバティーハウス草津4階
滋賀県事業継続支援事業事務局(第3期) 宛
 ※Hãy gửi thư bằng "簡易書留".

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Tổng đài quỹ hỗ trợ duy trì doanh nghiệp (chỉ có tiếng Nhật)
TEL 0570-200-575
Thời gian 9:00 ~17:00 các ngày trong tuần
※Nếu bạn không hiểu tiếng Nhật, vui lòng liên hệ tới
Trung tâm tư vấn người nước ngoài Shiga
(10:00-17:00 thứ 2~thứ 6 ※Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
Email: mimitaro@s-i-a.or.jp
URL: https://www.s-i-a.or.jp/counsel