Từ (Thứ 7) ngày 20/11/2021 bắt đầu mở bán mới các phiếu ăn giảm giá.
Thời hạn sử dụng phiếu ăn giảm giá: Đến (chủ nhật) ngày 28/2/2022 áp dụng cho cả phiếu ăn giảm giá bằng giấy và phiếu ăn giảm giá điện tử.

Về việc mở bán mới

※Tỉ lệ ưu đãi 20% (Nếu bạn mua 1 man yên, bạn có thể nhận được ưu đãi sử dụng là 1 man 2000 yên).
※Tỉ lệ ưu đãi 25% (Nếu bạn mua 1 man yên, bạn có thể nhận được ưu đãi sử dụng là 1 man 2500 yên) .

◎Phiếu giảm giá điện tử

Phương pháp bán

・Tổ chức bán trực tuyến dựa trên ứng dụng Line.
・Ứng với mỗi lần mua bạn có thể mua tối đa 2 man yên.
Để có thể mua phiếu ăn điện tử, hãy khởi động ứng dụng Line theo đường link sau đây.

Thời gian bán

 • Tỉ lệ ưu đãi 25% (Nếu mua 1 man yên, bạn có thể nhận được ưu đãi sử dụng là 1 man 2500 yên).
 • Từ (thứ 7) ngày 20/11/2021 cho đến khi bán hết.
 • Tỉ lệ ưu đãi 20% (nếu mua 1 man yên, bạn có thể nhận được ưu đãi sử dụng là 1 man 2000 yên)
 • Từ khi bán hết phiếu ăn giảm giá có tỉ lệ ưu đãi 25% đến (thứ 2) ngày 31/1/2022

◎Phiếu ăn giảm giá bằng giấy

※Về việc mua phiếu ăn giảm giá bằng giấy: Chỉ dành cho những ai thắng khi tham gia tuyển chọn.
 • Tỉ lệ ưu đãi 20% (Nếu mua 1 man yên, bạn có thể nhận được ưu đãi sử dụng là 1 man 2000 yên).
 • 【Phương pháp đăng ký】

  Vui lòng lấy tờ rơi đăng ký tại các cửa hàng trong chuỗi siêu thị Heiwado (Alplaza), hoặc in tờ rơi được đăng trong phương pháp sử dụng phía dưới đây, sau đó dán tem 63 yên và gửi tới Ban tổ chức của chiến dịch.

  【Thời gian đăng ký】

  Từ (thứ 7) ngày 20/11/2021 đến (thứ 6) ngày 31/12/2021 theo dấu của bưu điện

  【Thời gian bán】

  Từ (thứ 4) ngày 15/12/2021 đến (thứ 2) ngày 31/1/2022

  Thời gian đăng ký v.v…

  Giai đoạn 2: Từ (thứ 7) ngày 20/11/2021 đến (thứ 3) ngày 30/11/2021
  Thời gian có thể mua: Kể từ sau khi nhận được bưu thiếp thông báo được tuyển chọn đến (thứ 2) ngày 31/1/2022.
  Giai đoạn 3: Từ (thứ 4) ngày 1/12/2021 đến (thứ 4) ngày 15/12/2021
  Thời gian có thể mua: Kể từ sau khi nhận được bưu thiếp thông báo được tuyển chọn đến (thứ 2) ngày 31/1/2022.
  Giai đoạn 4: Từ (thứ 5) ngày 16/12/2021 đến (thứ 6) ngày 31/12/2021 theo dấu bưu điện
  Thời gian có thể mua: Kể từ sau khi nhận được bưu thiếp thông báo được tuyển chọn đến (thứ 2) ngày 31/1/2022.
  【Liên hệ】
  Tổng đài – Ban tổ chức chiến dịch Go To Eat tỉnh Shiga (Tiếng Nhật)
  TEL 0570-052-120
  Thời gian tiếp nhận: Ngày thường 10:00 ~ 19:00 (Ngoại trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)