Quỹ hỗ trợ kinh doanh sẽ thực hiện trợ cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những hộ kinh doanh tư nhân tự do đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19.

Quý doanh nghiệp bị giảm doanh thu

①Quỹ hỗ trợ phục hồi kinh doanh (Nhà nước)

Đối tượng được hưởng trợ cấp

Là những doanh nghiệp do ảnh hưởng của Covid – 19 mà có doanh thu giảm từ 50% trở lên hoặc giảm nhẹ từ 30% đến gần 50% trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 ~ 3/2022 so với thời điểm cùng kỳ từ tháng 11/2018 ~ 3/2021.

Khoản trợ cấp ( giới hạn trên)

Doanh nghiệp tư nhân
[Doanh số bán hàng – Tỉ lệ giảm doanh thu] Tỉ lệ giảm doanh thu từ trên 50%: 50 man yên
[Doanh số bán hàng – Tỉ lệ giảm doanh thu] Tỉ lệ giảm doanh thu từ 30% chưa đến 50%: 30 man yên
Công ty
1.Doanh số bán hàng của năm: dưới 100 triệu yên
[Doanh số bán hàng – Tỉ lệ giảm doanh thu] Tỉ lệ giảm doanh thu từ trên 50%: 100 man
[Doanh số bán hàng – Tỉ lệ giảm doanh thu] Tỉ lệ giảm doanh thu từ 30% chưa đến 50%: 60 man yên
2.Doanh số bán hàng của năm: từ 100 triệu yên đến 500 triệu yên
[Doanh số bán hàng – Tỉ lệ giảm doanh thu] Tỉ lệ giảm doanh thu từ trên 50%: 150 man
[Doanh số bán hàng – Tỉ lệ giảm doanh thu] Tỉ lệ giảm doanh thu từ 30% chưa đến 50%: 90 man yên
Doanh số bán hàng của năm: từ trên 500 triệu yên
[Doanh số bán hàng – Tỉ lệ giảm doanh thu] Tỉ lệ giảm doanh thu từ trên 50%: 250 man yên
[Doanh số bán hàng – Tỉ lệ giảm doanh thu] Tỉ lệ giảm doanh thu từ 30% chưa đến 50%: 150 man yên
  Công thức tính: Khoản trợ cấp = (Doanh số bán hàng của khoảng thời gian cơ bản) – (Doanh số bán hàng của tháng đối tượng) x 5
Khoảng thời gian cơ bản※1 = Một trong 3 khoảng thời gian (A, B, C): A – khoảng thời gian từ 11/2018 ~ 3/2019, B – Khoảng thời gian từ 11/2019 ~ 3/2020, C – Khoảng thời gian từ 11/2020 ~ 3/2021
Tháng đối tượng※2 = là một trong các tháng ở khoảng thời gian từ 11/2021 ~ 3/2022
 (Là tháng có thu nhập giảm từ trên 50%, hoặc giảm nhẹ từ 30% đến gần 50% so với doanh số bán hàng ở thời điểm cùng kỳ của khoảng thời gian cơ bản)

Thời hạn đăng ký

Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ 15 giờ (thứ 2) ngày 31/1/2022

Liên hệ

Số điện thoại hướng dẫn đăng ký: TEL 0120-789-140 (Tiếng Nhật)
Số điện thoại chuyên dùng cho khoảng thời gian xác nhận đăng ký: TEL 0120-886-140 (Tiếng Nhật)
Thời gian: 8:30~19:00(Đối ứng các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

Quý doanh nghiệp cần vay vốn

②Vay vốn kinh doanh ngắn hạn (khung Corona) (Tỉnh Shiga)

◆Cho đến khi tiền trợ cấp liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 được tỉnh nhà nước cấp phát, nếu cần thiết có thể vay vốn kinh doanh ngắn hạn.
◆Không cần trả chi phí bảo lãnh vay cho lần đầu (Tỉnh sẽ trả toàn bộ chi phí tiền bảo lãnh)

Địa chỉ đăng ký vay và liên hệ

  Cơ quan tài chính phụ trách các khoản vay tuy theo chế độ của các tỉnh

③Quỹ vay Safety net (Vay mới khung Corona, tái cấp vốn khung Corona) (Tỉnh Shiga)

◆Trường hợp khoản vay mong muốn dưới 40 triệu yên, và có thể tiếp nhận gói đảm bảo đặc biệt hỗ trợ đính kèm: Có thể sử dụng quỹ vay
◆Trường hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với phạm vi bảo lãnh Safenet số 4, số 5 và các khoản bảo lãnh rủi ro thì sẽ nhận được tiền hỗ trợ phí bảo lãnh từ nhà nước với mức phí bảo lãnh là 0.2%/ năm.

Địa chỉ đăng ký vay và liên hệ

  Cơ quan tài chính phụ trách các khoản vay tuy theo chế độ của các tỉnh

Cổng tư vấn một cửa

Hỗ trợ tư vấn qua điện thoại cho các doanh nghiệp đang chịu dảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. (Tư vấn miễn phí)
Điện thoại: 077-525-5670 (Tiếng Nhật)
Thời gian: 9:00~17:00 (Đối ứng các ngày trong tuần đến ngày 31/3, trừ các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

Những ai không hiểu tiếng Nhật có thể liên hệ tới đây:

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga
(Từ thứ 2 ~ thứ 6: 10:00-17:00  ※Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
TEL: 077-523-5646
FAX: 077-510-0601
Email: mimitaro@s-i-a.or.jp
URL: https://www.s-i-a.or.jp/counsel