Hãy gần gũi và chăm sóc đến những sinh mệnh nhỏ bé(điều dưỡng Matsuoka Jakeline Keiko)
Nếu các bạn gặp khó khăn・・
Văn phòng tư vấn・thông dịch cho người nước ngoài trong tỉnh Shiga
Lớp học tiếng Nhật trong tỉnh Shiga
Thông tin Mimitaro(Hãy chú ý cẩn thận với bệnh truyền nhiễm Virus Corona chủng mới!
Thông báo từ Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga)