Những cảm xúc về khoảng cách giữa các nền văn hóa( Roketsu、thông dịch viên và giáo viên tiếng Nhật )
【Bảo hiểm sức khỏe Series 1】Về chế độ bảo hiểm côn bằng cách sử dụng thư viện!
Thông tin Mimitaro
  • Lễ hội Setsubun
  • Bệnh truyền nhiễm Virus Corona chủng mới


  • Tin tức Mimitaro
  • Đừng quên kê khai xin lại thuế !
  • Gửi những người đã thay đổi địa chỉ hoặc sang tên đổi chủ xe ô tô
  • Đừng phiền não 1 mình nếu bị bạo lực gia đình !