Niềm tin là sức mạnh to lớn (Công ty thi công xây dựng「Mirai Corporation」, Đại diện công ty anh Singh Bhupendra Man (Tp Moriyama)
Bảo hiểm y tế series 2 Về việc làm thế nào để đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện ở Nhật
Tinh thần và thể chất cũng trở lên sảng khoái khi cảm nhận về mùa xuân
Thông tin Mimitaro Các địa điểm hấp dẫn của mùa xuân, tư vấn về HIV/AIDS
Bản tin Mimitaro/ Thông báo từ quỹ công ích SIA(Hướng dẫn về chế độ tiền học bổng)