Hãy cùng nhau lan tỏa nụ cười ( Macalalad Hilario Murata - một điều dưỡng viên và vợ của anh - chị Antonena )(Philippin)
Nếu các bạn gặp khó khăn・・
Văn phòng tư vấn・thông dịch cho người nước ngoài trong tỉnh Shiga
Lớp học tiếng Nhật trong tỉnh Shiga
Thông tin Mimitaro(Tiêm phòng vắc xin Covid – 19)
Tin tức Mimitaro ( Lớp học tiếng nhật dành cho công việc/
Khóa học nâng cao kỹ năng làm việc/ 「Hướng nghiệp」