Tại tỉnh Shiga, chúng tôi xây dựng “Kế hoạch Shiga, cách thức tương tác với Virus Corona” và chia thành ba giai đoạn dựa trên các chỉ số khách quan. Chúng tôi sẽ đánh giá các quá trình “Tái khởi động các hoạt động kinh tế xã hội” và “Tăng cường đối sách khi số người lây nhiễm tăng trở lại” và thực hiện các biện pháp cần thiết tuỳ theo đừng giai đoạn.

Giai đoạn cảnh báo đặc biệt

Khi nguy cơ quá tải hệ thống y tế và bùng nổ lây nhiễm cao sẽ dẫn đến sự lây lan rộng trong thành phố, lúc đó cần thiết phải hạn chế đáng kể các hoạt động.
Chỉ cho phép các ngành công nghiệp và các hoạt động cần thiết cho cuộc sống được tiếp diễn, các hoạt động khác được yêu cầu tự kiềm chế.
Cần thiết phải thay đổi hành vi để giảm 80% tỉ lệ lây nhiễm (Quy tắc 1/5)

Giai đoạn cảnh báo

Khi xảy ra lây nhiễm rộng trong thành phố hoặc các thành phố lân cận, nếu tình hình nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến giai đoạn bùng nổ lây nhiễm và hệ thống y tế quá tải.
Hạn chế các địa điểm và hoạt động có nguy cơ cao, cẩn trọng hoặc hạn chế một phần các địa điểm và hoạt động có nguy cơ thấp.
Cần thiết phải thay đổi hành vi để giảm 50% tỉ lệ lây nhiễm

Giai đoạn thận trọng

Khi sự lây lan trong và ngoài tỉnh giảm dần và được ngăn chặn ở một mức nhất định sẽ tiến vào giai đoạn mở cửa lại các hoạt động cùng với việc chú ý các biện pháp phòng ngừa như tránh 3K (Không gian kín, Không gian đông đúc, Khoảng cách gần)
Thay vì trở về với cuộc sống ban đầu thì chúng ta sẽ thực hiện các hoạt động trong khi tiếp tục các biện pháp phòng ngừa như tránh 3K, giữ khoảng cách với mọi người, đeo khẩu trang và rửa tay kỹ lưỡng.
Cần thiết phải thay đổi hành vi để giảm 30% tỉ lệ lây nhiễm
“Tỉ lệ lây nhiễm” là một giá trị cho biết có bao nhiêu người bị lây nhiễm bởi một người duy nhất.