Thời gian hỗ trợ tư vấn của Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga là10:00~17:00, Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ và đầu năm cuối năm
Ngày tư vấn hỗ trợ cho mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ như sau
Tuy nhiên, lịch trình có thể thay đổi.Trong trường hợp đó, vui lòng xác nhận thông báo ở Facebook.

Ngày tư vấn bằng ngôn ngữ riêng và ngày nghỉ tháng 11

Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2 ~ Thứ 6
Ngày nghỉ của tháng này

Tiếng Tagarog(Tiếng Anh)

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2 ~ Thứ 5
Ngày nghỉ của tháng này
Nghỉ Thứ 6 hàng tuần 8/11, 15/11, 22/11, 29/11

Tiếng Việt

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 3~ Thứ 6
Ngày nghỉ của tháng này
Nghỉ từ ngày 15 tháng 11(Thứ 6) đến ngày 25 tháng 11(Thứ 2)

Tiếng Indonesia

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2~Thứ 4・Thứ 6
Ngày nghỉ của tháng này
Nghỉ Thứ 5 hàng tuần  7/11, 14/11, 21/11, 28/11