Thời gian hỗ trợ tư vấn của Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga là10:00~17:00, Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ và đầu năm cuối năm
Ngày tư vấn hỗ trợ cho mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ như sau
Tuy nhiên, lịch trình có thể thay đổi.Trong trường hợp đó, vui lòng xác nhận thông báo ở Facebook.

Ngày tư vấn bằng ngôn ngữ riêng và ngày nghỉ tháng 2

Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2 ~ Thứ 6
◇Ngày nghỉ của tháng này
6/2, 7/2

Tiếng Tagarog(Tiếng Anh)

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2 ~ Thứ 5
◇Ngày nghỉ của tháng này
21/2, 4/2

Tiếng Việt

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2~ Thứ 5
◇Ngày nghỉ của tháng này
21/2, 28/2

Tiếng Indonesia

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2・Thứ 3・Thứ 5・Thứ 6
◇Ngày nghỉ của tháng này
3/2 (A.M ),7/2 (P.M), 14/2 (P.M),19/2