Hiện nay, để ngăn chặn sự lây lan rộng của virus Corona,vì vậy chúng tôi không tiến hành hỗ trợ tư vấn cho người trực tiếp đến văn phòng trong một thời gian, ngoài ra, đáp lại lời kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài trong trường hợp không cần thiết và không gấp rút, nên rất mong mọi người hiểu và thông cảm cho chúng tôi.
Nếu bạn muốn tư vấn thì vui lòng liên hệ qua điện thoại, Email hoặc Fax.

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga

Tel: 077-523-5646  (từ Thứ 2 đến Thứ 6 10 giờ đến 17 giờ)
E-mail: mimitaro@s-i-a.or.jp
(Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tagarog, Tiếng Việt, Tiếng Indonesia, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Thái Lan, Tiếng Nepal, Tiếng Nga, Tiếng ấn Độ)