[Tỉnh Shiga, Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga(SIA)]

Thời gian khảo sát

Cho đến ngày 08 tháng 6 năm 2020

Bảng câu hỏi khảo sát về những ảnh hưởng do bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới Dành cho cư dân người nước ngoài trong tỉnh