Tòa thị chính hoặc Uỷ ban nhân dân thành phố nơi mọi người đang sống đã gửi phong bì rất quan trọng cho mọi người để làm đơn xin tiền trợ cấp cố định đặc biệt.
Hãy để ý cẩn thận đừng vứt nhầm.
Nếu chữ cái sau đây được viết vào phòng bì thì nhất định phải mở phong bì ra xem.
  • 特別定額給付金(とくべつ ていがく きゅうふきん):Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Tokubetsu teigaku kyufukin)
  • 親展(しんてん):Bí mật ( shinten)
  • 重要(じゅうよう):Quan trọng ( juyo)
  • 大切なお知らせ(たいせつな おしらせ):Thông báo quan trọng (Taisetsuna oshirase)
Phong bì từ các tòa thị chính vì được viết biểu tượng của các thành phố và thị trấn, vì vậy vui lòng tham khảo bản PDF dưới đây.
Nếu bạn đã vứt phong bì đi rồi, thì xin vui lòng trao đổi với cơ quan hành chính, ủy ban nhân dân.
Nếu bạn nhận được phong bì, thì hãy tham khảo các link liên quan dưới đây để làm đơn đăng ký.