Thông báo

Important
Phiếu điều tra liên quan đến trường trung học ban đêm
Hội đồng giáo dục tỉnh Shiga tiến hành cuộc điều t…
Lịch tháng 11 của Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga
Thời gian hỗ trợ tư vấn của Trung tâm tư vấn cho n…
「外国人生活支援ポータルサイト」更新について(出入国在留管理庁)
日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に対して有用な情報を提供するために開設されているポータル…