Thông điệp gửi đến tất cả mọi người công dân của tỉnh

Chuẩn bị đối phó với bệnh truyền nhiễm do virus corona chủng mới (首相官邸HPより)