Dành cho phụ nữ mang thai muốn xét nghiệm Covid-19 trước khi sinh

Hướng dẫn về tiền trợ cấp xét nghiệm virus trước khi sinh tại tỉnh Shiga dành cho phụ nữ mang thai lo lắng về tình trạng nhiễm Covid-19

Tại tỉnh Shiga, phụ nữ mang thai có lo lắng về tình trạng lây nhiễm Covid-19 có thể tư vấn với bác sĩ sản khoa phụ trách, nếu có mong muốn thì sẽ được hỗ trợ một phần chi phí xét nghiệm Covid-19 nhằm xác định có bị lây nhiễm hay không trước khi sinh.
Đối với các trường hợp đã xét nghiệm Covid-19 từ sau ngày 1 tháng 4 năm 2020 và đã tự trả phí, khi đăng ký với tỉnh Shiga thì sẽ được hoàn trả lại phí xét nghiệm nhiều nhất là 2 man.

Đối tượng

Những người đã xét nghiệm Covid-19 trong quá trình mang thai và là những người không có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19.
Phụ nữ mang thai nói chung khoảng 35 tuần, tuy nhiên trường hợp này không phải theo quyết định của bác sĩ..
Phụ nữ mang thai đã nhận giải thích trước khi xét nghiệm (Mẫu số 1) và đã nộp giấy đồng ý xét nghiệm (Mẫu số 2).
Tuy nhiên, các xét nghiệm được tiến hành trước ngày 20 tháng 8 năm 2020 mà không có giấy đồng ý xét nghiệm vẫn thuộc đối tượng được trợ cấp.

Thời gian áp dụng

Các xét nghiệm được thực hiện sau ngày 1 tháng 4 năm 2020

Nội dung trợ cấp

Chi phí xét nghiệm virus được thực hiện để kiểm tra xem có nhiễm Covid-19 hay không trước khi sinh. Một phụ nữ mang thai chỉ được thanh toán cho 1 lần xét nghiệm, tối đa 20.000 yên.

Cách nộp đơn

Vui lòng nộp một bộ giấy tờ cần thiết dưới đây tại "Bộ phận kiểm soát ung thu / Dịch bệnh / Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, Ban nâng cao sức khỏe và đời sống, Phòng Sức khoẻ, Y tế và Phúc lợi tỉnh Shiga".

Giấy tờ cần thiết khi nộp đơn

Trường hợp đối tượng xét nghiệm nhận trợ cấp trực tiếp (Người làm xét nghiêm ⇒ nộp đơn lên tỉnh)

  1. Đơn đăng ký (Mẫu số 3)
  2. ※Có sẵn tại các cơ sở y tế sản khoa, quầy đảm nhận chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thành phố, Trung tâm Y tế và trang web của tỉnh Shiga
  3. Hóa đơn do tổ chức thực hiện xét nghiệm cấp (bản chính)
  4. ※Chỉ trong trường hợp không được ghi trong Đơn đăng ký ("Cột giấy chứng nhận chi phí cần thiết cho xét nghiệm" trong Mẫu số 3) ※Giấy tờ có thể xác nhận được tên của người xét nghiệm, chi phí xét nghiệm PCR, ngày xét nghiệm, số tiền thanh toán, ngày xét nghiệm, số tiền nhận, ngày nhận, tên cơ sở y tế và dấu biên nhận.
  5. Bản sao sổ ngân hàng (trang có thể kiểm tra số tài khoản và số chi nhánh)

Khi đối tượng xét nghiệm uỷ thác thanh toán thông qua cơ quan thực hiện xét nghiệm (Cơ quan thực hiện xét nghiệm⇒Gửi hóa đơn thanh toán cho văn phòng tỉnh )

  1. Đơn đăng ký (Mẫu số 3)
  2. Hoá đơn (Mẫu số 4)
  3. Danh sách người xét nghiệm virus (Mẫu số 5)

Hạn nộp đơn

Đến ngày 31 tháng 3 năm 2021
※Nếu xét nghiệm trong tháng 3 năm 2021, thì hạn nộp đơn là Thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Nơi nộp đơn / Liên hệ

Bộ phận kiểm soát ung thu / Dịch bệnh / Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, Ban nâng cao sức khỏe và đời sống, Phòng Sức khoẻ, Y tế và Phúc lợi tỉnh Shiga
〒520-8577 Shiga-ken, Otsu-shi, Kyomachi 4-1-1
TEL 077-528-3653 FAX 077-528-4857
Mail eg0002@pref.shiga.lg.jp
(Phát hành tháng 8 năm 2020)