Về Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga

滋賀県国際協会

(Quỹ công ích) Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga (SIA) là tổ chức được thành lập nhằm tăng cường hiểu biết Quốc tế của công dân tỉnh, nâng cao tinh thần hợp tác Quốc tế và thúc đẩy tích cực giao lưu Quốc tế trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật và văn hóa, v.v.. góp phần vào việc phát triển cộng đồng địa phương đáp ứng Quốc tế hóa.

※SIA là tên viết tắt lấy từ các chữ cái đầu tiên của tên tiếng Anh: Shiga Intercultural Association for Globalization.

Ngày tháng năm thành lập
Ngày 19 tháng 7 năm 1979
Người đại diện
Chủ tịch Hashimoto Kazumasa
Số tiền tài sản cơ bản
436.024.550 yên (thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2019)
Số thành viên
Thành viên nhóm 94 nhóm (thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2019)
Thành viên cá nhân 294 người
Địa chỉ
(Trụ sở Hiệp hội) 〒520-0801. Tầng 2, Piazza Omi, 1-1-20 Nionohama, thành phố Otsu
TEL 077-526-0931, FAX 077-510-0601
Thời gian mở cửa Thứ Hai ~ Thứ Sáu (nghỉ vào ngày lễ và đầu năm cuối năm) 8:30~17:15
(Văn phòng Hikone) 〒522-0002. 1435-86 thị trấn Matsubara, thành phố Hikone
TEL 0749-26-3400, FAX 0749-24-9356
Thời gian mở cửa Thứ Hai ~ Thứ Sáu nghỉ vào ngày lễ và đầu năm cuối năm) 8:30~17:15

Về các hoạt động của Hiệp hội

Với chủ đề 「Nhằm phát triển thế hệ kế tiếp – Xây dựng cộng đồng tràn đầy sức sống 」Chúng tôi sẽ thúc đẩy cộng đồng phát triển tràn đầy sức sống nơi mọi người có thể yên tâm sống.

(Quỹ công ích) Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga đã đưa ra chủ đề trong kế hoạch giữa giai đoạn 2 từ năm 2016「Nhằm phát triển thế hệ kế tiếp – Xây dựng cộng đồng tràn đầy sức sống 」
Cùng với sự hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thế hệ kế tiếp, những người có ý thức quốc tế xuất sắc và có thể đóng vai trò tích cực trong khu vực hoặc trên thế giới. Chúng tôi mong muốn hiện thực hóa một cộng đồng giàu có và sôi động bằng cách xây dựng một cộng đồng nơi mọi người kể cả trẻ em có nguồn gốc nước ngoài có thể yên tâm sống.
Hiệp hội dựa trên chủ đề này để thực hiện các hoạt động như sau.

Giáo dục quốc tế
Nắm bắt nhiều cơ hội học tập bắt đầu từ giáo dục trường học nhằm mở rộng phổ cập giáo dục quốc tế. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu, phát triển tài liệu giảng dạy gốc, quản lý điều hành các buổi nghiên cứu, đào tạo những người đảm đương, phái cử giảng viên.
Giao lưu quốc tế
Phối hợp với người nước ngoài tích cực hoạt động ở tỉnh Shiga và các tổ chức khác trong các lĩnh vực khác nhau, chúng tôi cung cấp một nơi để có thể dễ dàng giao lưu quốc tế và trải nghiệm đa văn hóa thúc đẩy nguồn nhân lực toàn cầu. Ngoài ra, chúng tôi đang thực hiện hoạt động giao lưu với Trung tâm Liên hợp Nhật Bản - Đại học Michigan và các tỉnh thành có quan hệ hữu nghị.
Hợp tác quốc tế
Đối với những tư vấn liên quan đến hợp tác quốc tế hay tình nguyện viên ở nước ngoài, v.v... có liên kết với quầy hỗ trợ JICA Shiga để đối ứng.
Cộng sinh đa văn hóa
Tiến hành thiết lập quầy tư vấn và cung cấp thông tin cuộc sống dành cho cư dân người nước ngoài, hỗ trợ giáo dục, đào tạo tiếng Nhật cho các trẻ em có nguồn gốc nước ngoài và học sinh, sinh viên có quốc tịch nước ngoài hoặc hỗ trợ khi xảy ra thiên tai.
Hỗ trợ du lịch nước ngoài
Cung cấp thông tin an toàn của nước ngoài, thông tin liên quan khi đi ra nước ngoài, v.v... cho cư dân tỉnh, nỗ lực đảm bảo chuyến đi thoải mái và an toàn, thúc đẩy giao lưu quốc tế của cư dân tỉnh.

Các loại thông tin liên quan đến Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga