Hướng dẫn chiêu mộ hội viên Hiệp hội

Với sự hợp tác của nhiều người, Hiệp hội đang hướng đến mục tiêu quốc tế hóa tỉnh Shiga, nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động. Những đóng góp cũng như hội phí từ tất cả mọi người dành cho Hiệp hội đang được sử dụng cho các hoạt động này. Chúng tôi rất mong những người đồng ý với mục đính của hoạt động sẽ gia nhập vào hội.

Song song với việc gửi tạp chí giao lưu, hợp tác quốc tế “SIA”, chúng tôi còn nhanh chóng cung cấp thông tin về các sự kiện như giao lưu quốc tế tập trung trong tỉnh bằng bản tin email cho hội viên. Ngoài ra, khi xuất trình Chứng chỉ hội viên sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt dành cho hội viên tại các cửa hàng có tham gia thành viên SIA, v.v... Bên cạnh đó có thể tham gia các sự kiện do SIA tổ chức bằng chi phí đặc biệt với tư cách là hội viên.

Hội phí

Hội viên cá nhân
Số tiền hàng năm đối với 1 hội viên thông thường là 2.000 yên, hội viên sinh viên học sinh là 1.000 yên
Hội viên tổ chức
Số tiền hàng năm đối với 1 tổ chức là 10.000 yên

Đăng ký

Vui lòng điền vào Phiếu đăng ký gia nhập hội và gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện hoặc FAX, email.

Phiếu đăng ký gia nhập hội(docx) Hướng dẫn gia nhập hội(PDF)

Yêu cầu đóng góp

Các hoạt động “Đào tạo con người ưu tú trong nhận thức quốc tế”, “Xây dựng khu vực cộng sinh đa văn hóa”, “Xây dựng môi trường (thúc đẩy hoạt động tình nguyện)” do (Quỹ công ích) Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga tổ chức thực hiện đang được duy trì nhờ sự đóng góp của mọi người. Rất mong nhận được sự hợp tác và thấu hiểu của tất cả mọi người.

Về ưu đãi về mặt thuế vụ

Những đóng góp và hội phí từ mọi người sẽ thuộc đối tượng được ưu đãi thuế (khấu trừ thuế thu nhập, khấu trừ tiền thuế, v.v...).

Để nhận tiền hoàn lại cần phải kê khai thuế bằng cách sử dụng các hóa đơn. Hóa đơn của khoản đóng góp và hội phí nộp từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 dự kiến sẽ cung cấp theo trình tự từ cuối tháng 1 của năm tiếp theo. “Giấy chứng nhận liên quan đến khấu trừ tiền thuế” sẽ được đính kèm theo hóa đơn.

Hoặc vui lòng tải về từ dưới đây để sử dụng.

Giấy chứng nhận liên quan đến khấu trừ thuế

Giấy chứng nhận liên quan đến khấu trừ thuế(PDF)