Salon thông tin quốc tế

国際情報サロン

(Quỹ công ích) Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga có văn phòng ở cơ sở giao lưu dạng phức hợp “Piazza Omi” nằm dọc theo Công viên Nagisa ở thành phố Otsu. Văn phòng của Hiệp hội là trụ sở thông tin quốc tế, địa điểm giao lưu được xây dựng kết hợp với “Salon thông tin quốc tế”, có xây dựng không gian sách, không gian hội họp, không gian trưng bày. Hãy thoải mái đến đây.

Thời gian có thể sử dụng
Chủ nhật ~ Thứ Sáu (nghỉ vào ngày lễ và kỳ nghỉ năm mới) 9:00~17:00
Phí sử dụng
Miễn phí
Đăng ký sử dụng
Có cung cấp thông tin rộng rãi liên quan đến giao lưu quốc tế, hợp tác giúp đỡ, cộng sinh đa văn hóa, giáo dục quốc tế, hướng dẫn tiếng Nhật, v.v... Bất kỳ ai cũng có thể xem sách và tài liệu.
Đăng ký sử dụng(docx)
Không gian sách
Có cung cấp thông tin rộng rãi liên quan đến giao lưu quốc tế, hợp tác giúp đỡ, cộng sinh đa văn hóa, giáo dục quốc tế, hướng dẫn tiếng Nhật, v.v... Bất kỳ ai cũng có thể xem sách và tài liệu.
Không gian hội họp
Là địa điểm giao lưu và hợp tác của mọi người trong tổ chức đang hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu quốc tế, hợp tác quốc tế và cộng sinh đa văn hóa, có thể sử dụng làm không gian hội họp.
Không gian trưng bày
Giới thiệu văn hóa trên thế giới cũng như thiết lập nhiều chủ đề và tiến hành trưng bày. Và có cho mượn làm không gian trưng bày nhằm quảng bá hoạt động của mọi người. Ngoài ra, có thể hiển thị các thông báo liên quan đến việc giao lưu, hợp tác quốc tế trên bảng thông báo (cần phải có sự đồng ý của Hiệp hội. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết).