Về lớphọc tiếng Nhật trong tỉnh Shiga

Lớp học tiếng Nhật trong tỉnh , xin vui lòng xem tại đây. (Hiện tại ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019)

Tên đoàn thể
Hiệp hội hữu nghị quốc tế Tp Otsu Lớp học tiếng Nhật ( Salon giao lưu Quốc tế TP Otsu)

Địa điểm
Salon giao lưu Quốc tế TP Otsu
開催場所に対する補足
Asuto Hamaotsu tầng 2
Ngày, giờ học
Thứ 6 13:00-14:45
Thứ 6 19:00-20:45
教室形態
Hình thức bài giảng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
対応できる言語
English
Chinese, Simplified
受講料
2 sen yên / 6 tháng
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Đầu tiên cần kiểm tra trình độ ( cần hẹn trước)
Số điện thoại
( Tài đoàn pháp nhân công ích ) Hiệp hội hữu nghị quốc tế Tp Otsu
TEL
077-525-4711
FAX
077-525-4004
Email
info@oiga.jp

Tên đoàn thể
Hiệp hội hữu nghị quốc tế Tp Otsu Lớp học tiếng Nhật ( Trung tâm công dân Seta)

Địa điểm
Trung tâm công dân Seta
Ngày, giờ học
Thứ 6 19:00-20:45
教室形態
Hình thức bài giảng
クラスの種類
入門
初級
対応できる言語
English
Chinese, Simplified
受講料
2 sen yên / 6 tháng
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Đầu tiên cần kiểm tra trình độ ( cần hẹn trước)
Số điện thoại
(Qũy công ích) Hiệp hội hữu nghị quốc tế Tp Otsu
TEL
077-525-4711
FAX
077-525-4004
Email
info@oiga.jp

Tên đoàn thể
( Qũy công ích) Hiệp hội hữu nghị Quốc tế Tp Otsu Lớp học tiếng Nhật ( Trung tâm công dân Katada )

Địa điểm
Trung tâm công dân Katada
Ngày, giờ học
Thứ 5 10:00-11:45
教室形態
Hình thức bài giảng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
対応できる言語
English
Chinese, Simplified
受講料
2 sen yên / 6 tháng
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Đầu tiên cần kiểm tra trình độ ( cần hẹn trước)
Số điện thoại
( Qũy công ích) Hiệp hội hữu nghị Quốc tế Tp Otsu
TEL
077-525-4711
FAX
077-525-4004
Email
info@oiga.jp

Tên đoàn thể
Hiệp hội Quốc tế Tp Hikone Lớp học tiếng Nhật

Địa điểm
Hikone Shimin Kaikan
開催場所に対する補足
Phòng họp tầng 2
開催場所(住所)
Hikone shi Osue cho 1 - 38
Ngày, giờ học
Thứ 4 19:00 – 20:30 (Khóa học mở từ tháng 3 đến tháng 11)
教室形態
Dạy nhóm cho học viên đã chia nhóm theo trình độ
クラスの種類
Nội dung phù hợp với học viên
対応できる言語
English
受講料
100 yên / bài học
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Để thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa học viên và người dạy học, ngoài ra, chúng tôi tổ chức mỗi tháng 1 lần「Hội giao lưu」 là nơi để sử dụng tiếng Nhật đã học 1 cách thiết thực. Trải nghiệm văn hóa truyền thống của Nhật bản như ngắm hoa anh đào vào ban đêm, mặc yukata và học trà đạo là thời gian vui vẻ không chỉ cho học viên mà còn cho cả người dạy học. Mặt khác, nhằm mục đích cải thiện kỹ năng tiếng Nhật, chúng tôi đang cố gắng hướng dẫn cho học viên giao lưu gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như tham gia trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và các sự kiện của địa phương.
Số điện thoại
Hiệp hội Quốc tế Tp Hikone
TEL
0749-22-5931
Email
hikone-il@za.ztv.ne.jp

Tên đoàn thể
Hiệp hội Unesco Nagahama Lớp học tiếng Nhật

Địa điểm
Nhà giao lưu văn hóa Quốc tế GEO 
開催場所(住所)
Nagahama shi Kamiteru cho 519
Ngày, giờ học
Thứ 4, Thứ 7 19:00-20:30
教室形態
Học nhóm theo trình độ năng lực tiếng Nhật riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
対応できる言語
Spanish
English
Portuguese, Brazil
受講料
Quy định vé 1 sen yên/ 4 lần
Số điện thoại
Sở hợp tác dân sự Tp Nagahama Phòng văn hóa học tập suốt đời
TEL
0749-65-6552
FAX
0749-65-6571
Email
syoubun@city.nagahama.lg.jp

Tên đoàn thể
Lớp tiếng Nhật vui vẻ

Địa điểm
Nhà giao lưu văn hóa Quốc tế GEO 
開催場所(住所)
Nagahama shi Kamiteru cho 519
Ngày, giờ học
 Thứ 3 19:00-20:30
Thứ 7 của tuần thứ nhất và tuần thứ 3 của tháng 10:00-11:30
Ngoài ra, có thể hẹn lịch riêng
教室形態
Thứ 3: Một kèm một học viên với tình nguyện viên Thứ 7: Nói chuyện về một chủ đề trong nhóm
クラスの種類
Nội dung phù hợp với học viên
受講料
Thứ 3: 2 sen yên / 10 lần Quy định vé Thứ 7: 300 yên 1 lần
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Kèm riêng thì cần bàn bạc.
Chúng tôi mong muốn lớp học sẽ trở thành nơi học viên không chỉ học tiếng Nhật mà còn có thể giao lưu với người dân địa phương và các quốc gia khác.
Vào thời điểm diễn ra các sự kiện ,tham gia các lớp học tiếng Nhật và đến địa phương để thực hiện các hoạt động.
Từ năm 2019 cũng mở lớp học thứ 7. Lớp học này mọi người tập trung vào các hoạt động như nói chuyện về một chủ đề, chuẩn bị cho một sự kiện theo mùa và nấu ăn.
Số điện thoại
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Nagahama
TEL
0749-63-4400
FAX
0749-63-4400
Email
nifa.info@yahoo.co.jp

Tên đoàn thể
Lớp học giao lưu tiếng Nhật 「Tampopo」 Lớp học Kaneda

Địa điểm
Trung tâm cộng đồng Kaneda
開催場所(住所)
Omihachiman shi Kongoji cho 375
Ngày, giờ học
Thứ 7 19:00-21:00
教室形態
Giờ học được chia thành 2-3 lớp phù hợp với trình độ của học viên.
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
対応できる言語
Indonesian
受講料
Miễn phí
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Chúng tôi hướng dẫn tích cực tham gia các điệu nhảy truyền thống của Nhật bản và các hoạt động khác ở trung tâm cộng đồng, để học viên không chỉ học tiếng Nhật mà còn tìm hiểu nền văn hóa và nghệ thuật biểu diễn của Nhật Bản. Ngay cả tại các lễ hội văn hóa do cộng đồng địa phương tổ chức, tài trợ để nấu các món ẩm thực quê hương của học viên và gặp gỡ giao lưu với người dân địa phương.
Số điện thoại
( Qũy công ích) Hiệp hội quốc tế Omihachiman
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
Email
omihachimankokusaikyokai@gmail.com

Tên đoàn thể
Lớp học giao lưu tiếng Nhật 「Tampopo」 Lớp học Azuchi

Địa điểm
Trung tâm cộng đồng Azuchi
開催場所(住所)
Omihachiman shi Azuchi cho Shimotoira 4660
Ngày, giờ học
Thứ 7 19:00-21:00
教室形態
Giờ học được chia thành 2-3 lớp phù hợp với trình độ của học viên.
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
対応できる言語
English
Chinese, Traditional
受講料
Miễn phí
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Chúng tôi cố gắng tạo ra một bầu không khí ấm áp. Ngoài ra,còn có cơ hội tham gia vào các sự kiện của địa phương, học viên không chỉ học tiếng Nhật, mà còn có thể trải nghiệm và giao lưu với nhiều người khác.
Số điện thoại
( Qũy công ích) Hiệp hội quốc tế Tp Omihachiman
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
Email
omihachimankokusaikyokai@gmail.com

Tên đoàn thể
Kamiyando OH

Địa điểm
Hội trường giáo dục Hachiman cũ
開催場所(住所)
Omihachiman shi Hachiman cho 170
Ngày, giờ học
Thứ 7 18:00-21:00
教室形態
Giờ học được chia thành 2-3 lớp phù hợp với trình độ của học viên.
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
対応できる言語
Portuguese, Brazil
受講料
1 sen yên / 1 tháng
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Các sự kiện như lớp học nấu ăn và ngắm hoa anh đào cũng được tổ chức. Mọi người vui vẻ cùng nhau học tiếng Nhật.
Số điện thoại
( Qũy công ích) Hiệp hội quốc tế Tp Omihachiman
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
Email
omihachimankokusaikyokai@gmail.com

Tên đoàn thể
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Kusatsu Lớp học tiếng Nhật 「Kizuna」

Địa điểm
Khuôn viên trường Đại học Ritsumeikan Biwako Kusatsu
Ngày, giờ học
Thứ 7 10:20~12:00
教室形態
Học nhóm theo trình độ riêng
クラスの種類
Tùy theo trình độ của học viên
対応できる言語
English
受講料
Miễn phí
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Ngoài việc học tiếng Nhật, bạn có thể trải nghiệm và giao lưu văn hóa thông qua các sự kiện như ngắm hoa anh đào, lượm lá đỏ và làm thiệp mừng năm mới.
Số điện thoại
Hiệp hội giao lưu quốc tế Tp Kusatsu
TEL
077-561-2322
FAX
077-561-2482
Email
kifa-japan@coda.ocn.ne.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Moriyama

Địa điểm
Trung tâm giao lưu công dân Moriyama
開催場所に対する補足
San San Moriyama     
開催場所(住所)
Moriyama shi Moriyama 2 Chome 16 – 45 Ở đằng trước ủy ban nhân dân thành phố
Ngày, giờ học
Thứ 7 của tuần thứ nhất và tuần thứ 3 của tháng 10:00-11:50
教室形態
Lớp học nhóm ít người theo cấp độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Kỳ thi năng lực
Hội thoại
対応できる言語
Chinese, Simplified
English
受講料
Miễn phí ( mất phí tài liệu )
プライベートレッスン対応
対応不可
Số điện thoại
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Moriyama
TEL
077-583-4653
FAX
077-583-4653
Email
mkokusai@usennet.ne.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật RIFA

Địa điểm
Trung tâm công cộng Daihohigashi
開催場所に対する補足
Tầng 3 Wing Plaza Ở đằng trước ga Ritto
Ngày, giờ học
Thứ 7 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng 10:15-11:45
教室形態
Về cơ bản một kèm một. Nếu học viên nhiều thì học nhóm
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp (Tùy theo trình độ)
対応できる言語
English
French
Chinese, Simplified
受講料
Miễn phí ( tính phí người có nguyện vọng mua sách giáo khoa, tài liệu)
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Kèm riêng thì cần phải bàn bạc.
Không khí học giống như ở nhà. Xin đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.
Số điện thoại
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Ritto
TEL
077-551-0293
FAX
077-554-1123
Email
mail@rifa.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Ninja

Địa điểm
Minakuchi Chuo Kominkan
開催場所(住所)
Koka shi Minakuchi cho Honmaru 1-20
Ngày, giờ học
Thứ 7 19:30-21:30
教室形態
Lớp học nhóm ít người theo cấp độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
Lớp học nói
受講料
Kỳ 1,2,3 ( 6 lần/kỳ) 2400 yên Lớp học nói: Miễn phí
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Nếu muốn kèm riêng thì cần phải bàn bạc.
Ngày đăng ký: 29/6, 28/9
Xin đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.
Những bạn từ các quốc gia giao lưu thông qua tiếng Nhật và chúng tôi cũng hợp tác với các sự kiện của Hiệp hội giao lưu Quốc tế.
Mỗi tháng một lần tại「Lớp học nói」chúng tôi vừa thay đổi chủ đề trò chuyện bằng「tiếng Nhật」vừa mang đến cơ hội để kết nối mọi người và cộng đồng. Xin đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.
Số điện thoại
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Koka
TEL
0748-63-8728
FAX
0748-70-6468
Email
mifa@mx.biwa.ne.jp

Tên đoàn thể
Nhóm hỗ trợ học tập tiếng Nhật 「Niji」

Địa điểm
Marumu Trung tâm hoạt động phát triển thị trấn Tp Koka
開催場所(住所)
Minakuchi cho Minakuchi 6009-1
Ngày, giờ học
Thứ 2 14:00 – 16:00 *Dựa trên lịch lớp học
教室形態
Lớp học nhóm ít người theo cấp độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
受講料
Kỳ đầu ( 12 lần) : 4800 yên, Kỳ sau (12 lần ): 4800 yên
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Nếu muốn kèm riêng thì cần phải bàn bạc.
Chúng tôi đang hoạt động giữa người tình nguyện với học viên là 1 người kèm 1 người để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người học. Học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống thông qua các cuộc trò chuyện khác nhau và sau buổi học là vừa nói chuyện vừa uống trà. Xin đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.
Số điện thoại
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Koka
TEL
0748-63-8728
FAX
0748-70-6468
Email
mifa@mx.biwa.ne.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật YIFA

Địa điểm
Trong văn phòng hiệp hội Quốc tế Tp Yasu
開催場所に対する補足
Yasu shiyakusho minami bekkan
開催場所(住所)
Yasu shi Koshinohara 2100-1
Ngày, giờ học
Vì dạy kèm riêng cá nhân nên không thường xuyên
教室形態
Dạy kèm riêng cá nhân
クラスの種類
Không chia lớp
対応できる言語
English
受講料
Miễn phí ( Tuy nhiên, yêu cầu cần vào thành viên của hiệp hội Quốc tế Tp Yasu phí 2 sen yên + phí tham gia lớp học tiếng Nhật 1 sen yên) . Người mua tài liệu, sách giáo khoa sẽ tính phí.
プライベートレッスン対応
対応可
Số điện thoại
Hiệp hội Quốc tế Tp Yasu
TEL
077-586-3106
FAX
077-586-3139
Email
yifa@gaia.eonet.ne.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật hiệp hội Quốc tế Tp Konan 【Ban ngày】

Địa điểm
Trong văn phòng hiệp hội Quốc tế Tp Konan
開催場所(住所)
Tầng 4 tòa nhà chính phủ phía Tây cơ quan hành chính Tp Konan ( Konan shi Ishibe Chuo 1-1-1)
Ngày, giờ học
Thứ 2 13:30~15:00
Thứ 4 10:00-11:30
教室形態
Dạy nhóm ít người theo cấp độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
受講料
Thành viên của hiệp hội Quốc tế Tp Konan 1500 yên / học kỳ
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Kỳ đầu ( từ tháng 4 đến tháng 7), kỳ sau ( từ tháng 9 đến tháng 12) 
Cuộc họp giao lưu vào ngày cuối cùng của học kỳ đầu và học kỳ sau. Các gia đình cũng tham gia để thân thiết hơn. Ngày cuối cùng của học kỳ sau là cuộc thi hùng biện nhỏ.
Từ tháng 1 đến tháng 3 chúng tôi tổ chức khóa học đặc biệt.
Số điện thoại
Hiệp hội Quốc tế Tp Konan
TEL
0748-69-7530
FAX
0748-69-7530
Email
kia@gaea.ocn.ne.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật hiệp hội Quốc tế Tp Konan 【buổi tối】

Địa điểm
Trung tâm phát triển thị trấn Mito Tp Konan
開催場所(住所)
Konan shi Nishimine cho 1-1
Ngày, giờ học
Thứ 7 19:00-20:30
教室形態
Dạy nhóm theo cấp độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
受講料
Thành viên của Hiệp hội Quốc tế Tp Konan 1500 yên/ học kỳ
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Kỳ đầu ( từ tháng 4 đến tháng 7 ) kỳ sau ( từ tháng 9 đến tháng 12)
Cuộc họp giao lưu vào ngày cuối cùng của học kỳ đầu và học kỳ sau. Các gia đình cũng tham gia để thân thiết hơn. Ngày cuối cùng của học kỳ sau là cuộc thi hùng biện nhỏ.
Từ tháng 1 đến tháng 3 chúng tôi tổ chức khóa học đặc biệt.
Số điện thoại
Hiệp hội Quốc tế Tp Konan
TEL
0748-69-7530
FAX
0748-69-7530
Email
kia@gaea.ocn.ne.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Hiệp hội Quốc tế Tp Takashima

Địa điểm
Quyết định bằng cách trao đổi bàn bạc giữa giáo viên và học viên
Ngày, giờ học
Quyết định bằng cách trao đổi bàn bạc giữa giáo viên và học viên
教室形態
Dạy bằng tiếng Nhật
クラスの種類
Tùy theo trình độ của học viên
受講料
1 lần (khoảng 2 tiếng ) 600 yên, học 1 kèm 1 thì 1 lần là 1200 yên * Tự chi trả phí sách giáo khoa và văn bản
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Hầu hết mọi người đang học với mục tiêu hướng đến kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT.
Số điện thoại
Hiệp hội Quốc tế Tp Takashima
TEL
0740-20-1180
FAX
0740-20-5757
Email
tifa822@ares.eonet.ne.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Tp Maibara【Hội trường Maibara】

Địa điểm
Maibara Kominkan
開催場所(住所)
Maibara shi Shimotara 3 - 3
Ngày, giờ học
Thứ 7 9:00-10:30
教室形態
Dạy nhóm
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
受講料
200 yên / bài học + 1000 yên phí văn bản, sách giáo khoa
Số điện thoại
(Hoạt động đặc biệt) Hiệp hội cộng sinh đa văn hóa Tp Maibara
TEL
0749-56-0577
FAX
0749-56-0577
Email
tabunkamb@gmail.com

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Tp Maibara【Hội trường Santo】

Địa điểm
Lucci Plaza( Plaza Trung tâm giao lưu công dân Maibara)
開催場所に対する補足
Hoặc Santo Kominkan
開催場所(住所)
Maibara shi Nagaoka 3127
Ngày, giờ học
Thứ bảy 9:30-11:00
教室形態
Dạy nhóm
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
受講料
200 yên / bài học + 1000 yên phí văn bản, sách giáo khoa
Số điện thoại
(Hoạt động đặc biệt) Hiệp hội cộng sinh đa văn hóa Tp Maibara
TEL
0749-56-0577
FAX
0749-56-0577
Email
tabunkamb@gmail.com

Tên đoàn thể
Hiệp hội giao lưu Quốc tế thị trấn Aisho Lớp học tiếng Nhật tình nguyện

Địa điểm
Hiệp hội giao lưu Quốc tế thị trấn Aisho
開催場所に対する補足
Aisho cho Tachi Echigawa Kominkan tầng 2
Ngày, giờ học
Thứ 3 – Chủ Nhật Điều chỉnh ngày giờ với giáo viên rồi quyết định
教室形態
Cơ bản 1 kèm 1
クラスの種類
Tùy theo trình độ của học viên
受講料
1lần 200 yên
補足
・Từ Thứ 3 đến Thứ 6 15: 00-16: 30 có một lớp dành cho trẻ em.
・Chúng tôi tổ chức hội giao lưu giữa giáo viên và học viên 1năm 2 lần.
Số điện thoại
Hiệp hội giao lưu Quốc tế thị trấn Aisho
TEL
070-5593-1769
FAX
0749-42-6090
Email
aifa.aisho@gmail.com

Tên đoàn thể
Câu lạc bộ giao tiếp tiếng Nhật Omi【Piazza Omi】

Địa điểm
Piazza Omi tầng 2
開催場所に対する補足
Salon thông tin Quốc tế
開催場所(住所)
Otsu shi Nionohama 1-1-20
Ngày, giờ học
Thứ 2 10:30-12:00 
教室形態
Học nhóm nhỏ theo trình độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
対応できる言語
English
受講料
2 sen yên/ 6 tháng
プライベートレッスン対応
対応可
Số điện thoại
Câu lạc bộ tiếng Nhật Omi Kanatsuna Yoko
TEL
077-523-1061
FAX
077-523-1061
Email
ominihongo@yahoo.co.jp

Tên đoàn thể
âu lạc bộ giao tiếp tiếng Nhật Omi【Setakita Kominkan】

Địa điểm
Setakita Kominkan
開催場所に対する補足
12 phút đi bộ từ ga Seta Tuyến JR
開催場所(住所)
Otsu shi Taishogun 1 - 14 - 30
Ngày, giờ học
Thứ 7 19:30-21:10
教室形態
Học nhóm nhỏ theo trình độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
対応できる言語
English
受講料
2 sen yên / 6 tháng
プライベートレッスン対応
対応可
Số điện thoại
Đại diện Kanatsuna Yoko
TEL
077-523-1061
FAX
077-523-1061
Email
ominihongo@yahoo.co.jp

Tên đoàn thể
Hội tiếng Nhật

Địa điểm
Phòng họp Otsu Kominkan
開催場所(住所)
Otsu shi Shimanoseki 14 - 1
Ngày, giờ học
Thứ 5 10:00-12:00
教室形態
1 kèm 1
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
対応できる言語
English
受講料
Miễn phí
プライベートレッスン対応
対応可
補足
・Học tiếng Nhật để sử dụng cho cuộc sống hàng ngày.
・Học để có thể nghe hiểu những gì bạn không hiểu trong cuộc sống.   
・Bạn có thể dẫn con theo.
Số điện thoại
Hội tiếng Nhật Yamada Shigeki
TEL
090-6609-3191
Email
s-yamada@jewel.ocn.ne.jp

Tên đoàn thể
Olive

Địa điểm
Trung tâm phát triển Tp Kusatsu Tầng 2
開催場所に対する補足
5 phút đi bộ từ ga Kusatsu tuyến JR
開催場所(住所)
Kusatsu shi Nishioji cho 9 - 6
Ngày, giờ học
Thứ 7 19:00-20:40
教室形態
Học nhóm
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
対応できる言語
Chinese, Simplified
English
Indonesian
Vietnamese
Nepali
受講料
250 yên / 1 bài học ( 1000 yên/ 4 cái vé )
プライベートレッスン対応
対応可
Số điện thoại
Olive Onchi Miwa
TEL
077-565-9215
Email
olive@shiga.email.ne.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật SHIPS

Địa điểm
Trung tâm hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa
開催場所(住所)
Kusatsu shi Kusatsu 1 - 13 - 12
Ngày, giờ học
Thứ 4, Thứ 6 10:30-12:00
教室形態
Việc điều hành quản lý bởi các giáo viên tình nguyện, 1 giáo viên dạy từ 1 đến 3 học viên
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
対応できる言語
Chinese, Simplified
English
受講料
Một lần 100 yên (mua vé)
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Nếu muốn dạy kèm riêng thì cần phải bàn bạc
Số điện thoại
Trung tâm hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa SHIPS
TEL
077-561-5110
FAX
077-565-6311
Email
info@s-h-i-p-s.org

Tên đoàn thể
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Hikone Lớp học tiếng Nhật VOICE

Địa điểm
Hikone shi Nakachiku Kominkan
開催場所(住所)
Hikone shi Oyabu cho 2610
Ngày, giờ học
Thứ 7 14:00-16:00
教室形態
Dạy nhóm
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
対応できる言語
English
Portuguese, Brazil
受講料
100 yên / 1 bài học
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
※Các sự kiện của Kominkan trong tháng 8 là nghỉ. Liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Đây là lớp tiếng Nhật địa phương đầu tiên trong tỉnh. Ngoài việc học tiếng Nhật, chúng tôi tiến hành cung cấp thông tin hữu ích cho cuộc sống và giao lưu với cư dân địa phương. Hãy xem trang Web để biết thông tin liên quan khác.
Số điện thoại
Văn phòng VOICE Katsurada
TEL
0749-23-3018/ 090-5156-6916
Email
grannydress1@yahoo.co.jp

Tên đoàn thể
Hội giáo viên tiếng Nhật Hikone WAGT

Địa điểm
Đại học vệ tinh Plaza Hikone
開催場所に対する補足
Alplaza Hikone Tầng 6
Ngày, giờ học
Buổi sáng, chiều thứ 7 (cần xác nhận)
教室形態
Giáo viên đi đến tận nơi để dạy bài giảng khác nhau
対応できる言語
English
Chinese, Simplified
Korean
プライベートレッスン対応
対応可
補足
「Hội giáo viên tiếng Nhật Hikone WAGT」 (từ năm 1990「Nihongo Shiga」) là một nhóm nhằm mục đích「thúc đẩy ngôn ngữ giáo dục Nhật Bản」.「Hỗ trợ học tiếng Nhật」 cho những người muốn học tiếng Nhật như 1 ngoại ngữ, 「kiểm tra trình độ tiếng Nhật」để cải thiện khả năng tiếng Nhật, dành cho những người quan tâm đến tiếng Nhật và dạy tiếng Nhật. Chúng tôi đang lên kế hoạch ・ thực hiện các khóa học 「Khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật tình nguyện」 & 「Khóa học nâng cao tiếng Nhật」và「cuộc họp trọng tâm」để thúc đẩy đa văn hóa đa ngôn ngữ.
Số điện thoại
Hội giáo viên tiếng Nhật Hikone WAGT Đại diện Ebata Mitsuko
TEL
090ー2384ー9760

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Smile

Địa điểm
Hikone shi Nishi Chiku Kominkan
開催場所(住所)
Hikone shi Honcho 1 - 9 - 1
Ngày, giờ học
Chủ Nhật 10:00-11:30
教室形態
Học nhóm nhỏ theo cấp độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
Kỳ thi kiểm tra trình độ
対応できる言語
Chinese, Simplified
English
Indonesian
受講料
100 yên/ bài học
プライベートレッスン対応
対応可
Số điện thoại
Lớp học tiếng Nhật Smile Yoshioka Toshiyuki
TEL
0749-24-7241
Email
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Smile (các ngày trong tuần)

Địa điểm
Innovation Office Nayashichi
開催場所(住所)
Hikone shi Shiromachi 1 - 7 - 16
Ngày, giờ học
Thứ 2~Thứ 6 9:30-10:50
Thứ 2~Thứ 6 10:00-12:20
Thứ 2~Thứ 6 13:30-14:50
Thứ 2~Thứ 6 15:00-16:20(nghỉ Thứ 3)
教室形態
Học nhóm nhỏ theo cấp độ riêng, dạy kèm riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
Kỳ thi kiểm tra trình độ
対応できる言語
Chinese, Simplified
English
Indonesian
受講料
200 yên/ bài học, lệ phí theo cấp độ N mấy
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Ngày lễ nghỉ
Số điện thoại
Lớp học tiếng Nhật Smile Mizuno Osamu
TEL
070-5661-7345
Email
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Smile (lớp học buổi sáng, buổi chiều vào các ngày trong tuần)

Địa điểm
Hikone shi Asahi Mori Chiku Kominkan
開催場所(住所)
Hikone shi Shoboji cho 642 - 1
Ngày, giờ học
Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6 8:30~9:50
Thứ 5 (lớp học nghỉ) 17:30~18:50
教室形態
Kèm học riêng, học nhóm
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
Thượng cấp
Tham gia kỳ thi năng lực
対応できる言語
Indonesian
受講料
200 yên / bài học
プライベートレッスン対応
対応可
Số điện thoại
Mizuno Osamu
TEL
070-5661-7345
Email
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Tên đoàn thể
Kamiyando

Địa điểm
ERUDI
開催場所(住所)
Konan shi Mikumo 1118 - 1
Ngày, giờ học
Thứ 2, Thứ 4 19:00-21:00
クラスの種類
Trung cấp
Thượng cấp
補足
「Kamiyando」 chủ yếu dành cho người học. Đây là một lớp học nơi những người tham gia sẽ quyết định những gì họ muốn làm và làm thế nào để làm điều đó.
Số điện thoại
Kamiyando Kise
TEL
090-1448-3350

Tên đoàn thể
Lớp học tiếng Nhật Yokaichi Nhóm tình nguyện

Địa điểm
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Higashiomi
開催場所(住所)
Higashiomi shi Yokaichi Midorimachi 1 - 9
Ngày, giờ học
Chủ Nhật 13:30-15:00
Thứ 3 10:00-11:30
Thứ 7 19:00-20:30
教室形態
Hướng dẫn nhóm ít người theo cấp độ riêng
クラスの種類
Nhập môn
Sơ cấp
Trung cấp
受講料
Miễn phí
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Các ngày lễ nghỉ dạy
Cố gắng trở thành 1 lớp học vui vẻ.
Số điện thoại
Lớp học tiếng Nhật Yokaichi Nhóm tình nguyện Numata Shigeaki
TEL
0748-22-6714
FAX
0748-22-6714