Về lớphọc tiếng Nhật trong tỉnh Shiga

Lớp học tiếng Nhật trong tỉnh , xin vui lòng xem tại đây. (Hiện tại, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023)

Tên lớp học
Hiệp hội hữu nghị Quốc tế Tp Otsu (tài đoàn pháp nhân công ích) Lớp học tiếng Nhật Lớp học Hamaotsu

Địa điểm dạy học
Hiệp hội hữu nghị Quốc tế Tp Otsu Salon giao lưu Quốc tế
Bổ sung địa điểm dạy học
Ngay gần "ga Biwako Hamaotsu"Keihan
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Otsu shi Hamaotsu 4-1-1Asuto Hamaotsu Tầng 2
Ngày giờ dạy học
① Thứ 6 13:30-14:30 19:00-20:00
Hình thức lớp học
Học nhóm ít người theo trình độ
Số lượng người dạy
11
Số lượng người học
14
Các loại lớp học
Nhập môn ~Sơ cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh
Học phí
Miễn phí. Học sinh mua sách giáo khoa được chỉ định ở hiệu sách
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
補足
Đầu tiên cần kiểm tra trình độ ( cần hẹn trước)
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội hữu nghị quốc tế Tp Otsu ( tài đoàn pháp nhân công ích)
TEL
077 (525) 4711
FAX
077 (525) 4004
e-mail
oiga.japanese.hamaotsu@gmail.com

Tên lớp học
Hiệp hội hữu nghị Quốc tế TP Otsu (tài đoàn pháp nhân công ích) Lớp học tiếng Nhật Lớp học Katata

Địa điểm dạy học
Trung tâm cộng đồng Katata
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ ga Katata tuyến JR đi bộ 13 phút/Từ điểm dừng xe buýt "Honkatata"đi bộ 2 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Otsu shi Honkatata 3-8-1
Ngày giờ dạy học
Thứ 5 10:00-11:30
Hình thức lớp học
Học nhóm ít người theo trình độ
Số lượng người dạy
7
Số lượng người học
9
Các loại lớp học
Nhập môn ~Sơ cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha
Học phí
Miễn phí. Học sinh mua sách giáo khoa được chỉ định ở hiệu sách
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội hữu nghị Quốc tế Tp Otsu ( tài đoàn pháp nhân công ích)
TEL
077 (525) 4711
FAX
077 (525) 4004
e-mail
oiga.japanese.katata@gmail.com

Tên lớp học
Câu lạc bộ giao tiếp tiếng Nhật Omi (Piazza Omi)

Địa điểm dạy học
Piazza Omi tầng 2 (Otsu shi Nionohama 1-1-20)
Bổ sung địa điểm dạy học
Salon thông tin Quốc tế
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Otsu shi Nionohama 1-1-20
Ngày giờ dạy học
Thứ 2 10:30~12:00
Hình thức lớp học
Học nhóm ít người theo trình độ
Số lượng người dạy
9
Số lượng người học
25
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp
Học phí
2000 yên / 6 tháng
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Người đại diện Yoko Kanatsuna
TEL
077(523)1061
FAX
077(523)1061
e-mail
ominihongo@yahoo.co.jp

Tên lớp học
Câu lạc bộ giao tiếp tiếng Nhật Omi ( Setakita Kominkan)

Địa điểm dạy học
Setakita Kominkan
Bổ sung địa điểm dạy học
12 phút đi bộ từ ga Seta tuyến JR
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Otsu shi Taishogun 1-14-30
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 19:30~21:10 
Hình thức lớp học
Học nhóm ít người theo trình độ
Số lượng người dạy
9
Số lượng người học
25
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp 
Học phí
2000 yên / 6 tháng
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Người đại diện Yoko Kanatsuna
TEL
077(523)1061
FAX
077(523)1061
e-mail
ominihongo@yahoo.co.jp

Tên lớp học
Hội tiếng Nhật

Địa điểm dạy học
Phòng họp Otsu Kominkan
Bổ sung địa điểm dạy học
Xuống ga JR Otsu, đi bộ 10 phút từ cửa Bắc/ Xuống ga Shimanoseki tuyến Keihan Ishizaka, đi bộ 3 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Otsu shi Shimanoseki 14-1
Ngày giờ dạy học
Thứ 5 10:00~12:00
Hình thức lớp học
Một kèm một
Số lượng người dạy
8
Số lượng người học
6
Các loại lớp học
Nhập môn/ sơ cấp/ trung cấp/ thượng cấp (Tất cả các lớp học có nội dung học tập phù hợp mục đích với học viên)
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
0
Học phí
Miễn phí
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
補足
・Học tiếng Nhật để sử dụng cho cuộc sống hàng ngày.
・Học để có thể nghe hiểu những gì bạn không hiểu trong cuộc sống.   
・Bạn có thể dẫn con theo.
Địa chỉ liên lạc
Toyomi Shimizu
TEL
090-1479-5468
e-mail
tom.cwater@gmail.com

Tên lớp học
Hiệp Hội Quốc tế TP Hikone Lớp học tiếng Nhật

Địa điểm dạy học
Salon giao lưu Quốc tế Tp Hikone
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ cửa Tây của ga Hikone tuyến JR đi bộ 7 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Hikone shi Chuo cho 2-26 Tòa thị chính Hikone Chuomachi tòa nhà phụ tầng 1
Ngày giờ dạy học
Kỳ đầu : tháng 5 ~ tháng 7. Kỳ sau: tháng 9 ~ tháng 11 ① Thứ 4 19:00~20:30
②Thứ 6 14:00-15:30 ( kỳ nào tất cả cũng 10 buổi) * Tháng 8 nghỉ. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin
Hình thức lớp học
Học nhóm ít người theo trình độ
Số lượng người dạy
7
Số lượng người học
6
Các loại lớp học
Nhập môn / Sơ cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh
Học phí
 Vé quy định 2000 yên / 10 lần ※Những người tham gia giữa chừng bỏ thì sẽ hỗ trợ dựa vào số lần còn lại
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp Hội Quốc tế Tp Hikone
TEL
0749-22-5931
e-mail
hikone-il@za.ztv.ne.jp

Tên lớp học
Hội giao lưu Quốc tế Hikone VOICE Lớp học tiếng Nhật

Địa điểm dạy học
Hikone shi Nakachiku Kominkan
Bổ sung địa điểm dạy học
Xuống ga Hikone tuyến JR. Đường sắt Omi, xe buýt Kokoku. Từ bến đỗ xe buýt (Nakachiku kominkan) đi bộ 1 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Hikone shi Oyabu cho Hikone shi 2610
Ngày giờ dạy học
 Thứ 7 14:00~16:00
※Đóng cửa vào tháng 8 và trong các sự kiện của trung tâm văn hóa cộng đồng công cộng. Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi.
Hình thức lớp học
Dạy nhóm Học viên 1~3: Giáo viên 1~2
Số lượng người dạy
9
Số lượng người học
11
Các loại lớp học
 Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh
Học phí
100 yên/1 buổi học
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Văn phòng VOICE Katsurada Keiko
TEL
090-5156-6916
FAX
0749-23-3018
e-mail
grannydress1@yahoo.co.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật Smile

Địa điểm dạy học
Hikone shi Nishichiku Kominkan   
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ cửa Tây của ga Hikone tuyến JR đi bộ 17 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
 Hikone shi Daito cho 1-26  
Ngày giờ dạy học
Chủ Nhật 10:00~11:30
Hình thức lớp học
Kèm học riêng. Học nhóm (2~3 người)
Số lượng người dạy
26
Số lượng người học
37
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, dự thi năng lực tiếng Nhật
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Minnanonihongo có khả năng sẽ giới hạn hỗ trợ bản dịch các ngôn ngữ
Học phí
100 yên/1 buổi học
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Yoshioka Toshiyuki
TEL
0749 (24)7241
e-mail
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật Smile(Lớp học tiếng Nhật vào các ngày trong tuần)

Địa điểm dạy học
Innovation Office Nayashichi     
Bổ sung địa điểm dạy học
Đi bộ 8 phút từ điểm dừng xe buýt "Yume Kyobashi Castle Road "
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
 Hikone shi Shiromachi 1-7-16    
Ngày giờ dạy học
Thứ 2~Thứ 6(Ngày lễ nghỉ)
9:30-10:50
11:00-12:20
13:30-14:50
15:00-16:20( Thứ 3 nghỉ không dạy)
Số lượng người dạy
4
Số lượng người học
29
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, dự thi năng lực tiếng Nhật
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Minnanonihongo có khả năng sẽ giới hạn hỗ trợ bản dịch các ngôn ngữ
Học phí
200 yên/1 buổi học
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Mizuno Osamu
TEL
070(5661)7345
e-mail
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật Smile(Lớp học buổi sáng và buổi chiều vào các ngày trong tuần)

Địa điểm dạy học
Hikone shi Asahimori chiku Kominkan
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ cửa Tây của ga Hikone tuyến JR đi bộ 20 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Hikone shi Shoboji cho 642-1
Ngày giờ dạy học
Thứ 3・Thứ 6 ・ 9:00-10:20
Số lượng người dạy
4
Số lượng người học
29
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, dự thi năng lực tiếng Nhật
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Minnanonihongo có khả năng sẽ giới hạn hỗ trợ bản dịch các ngôn ngữ
Học phí
200 yên/1 buổi học
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Mizuno Osamu
TEL
070(5661)7345
e-mail
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Tên lớp học
Hiệp hội UNESCO Nagahama Lớp học tiếng Nhật

Địa điểm dạy học
 Nhà giao lưu văn hóa Quốc tế GEO
Bổ sung địa điểm dạy học
Xe buýt đường sắt Omi "Kita Nakamae" và "Kita Shinmachi" xuống đi bộ 7 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Nagahama shi Kamiteru cho 519
Ngày giờ dạy học
Thứ 4・Thứ 7 19:00~20:30
Hình thức lớp học
Học nhóm theo năng lực tiếng Nhật
Số lượng người dạy
8
Số lượng người học
26
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí
1000 yên /4 lần Vé quy định
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Bộ phận hợp tác dân sự Tp Nagahama Phòng văn hóa học tập suốt đời
TEL
0749-65-6552
FAX
0749-64-0396
e-mail
unesco@city.nagahama.lg.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật vui vẻ

Địa điểm dạy học
 Nhà giao lưu văn hóa Quốc tế GEO
Bổ sung địa điểm dạy học
Xe buýt đường sắt Omi "Kita Nakamae" và "Kita Shinmachi" xuống đi bộ 7 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Nagahama shi Kamiteru cho 519
Ngày giờ dạy học
Thứ 3 học nhóm 18:30-20:00
※Những người khác xin vui lòng trao đổi với chúng tôi. Lớp hội thoại "Oshaberi Salon" không dạy thường xuyên.→trao đổi những học viên khác tổ chức dạy riêng thứ 7, Chủ nhật.
Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu học tiếng Nhật (trải nghiệm trồng lúa v.v..))
Hình thức lớp học
Thứ 3: học nhóm của tình nguyện viên và học viên/ Oshaberi Salon: Nói chuyện về chủ đề trong nhóm.→Kèm học riêng (từ 1 đến 4 người)
Số lượng người dạy
9
Số lượng người học
17
Các loại lớp học
Nội dung phù hợp với người học
Học phí
Thứ 3/2100 yên /10 lần. Vé quy định. Oshaberi Salon 500 yên~1300 yên . Kèm học riêng / vé quy định 5 lần là 2100 yên
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
(Hoạt động đặc biệt) Hiệp hội giao lưu Quốc tế công dân Tp Nagahama
TEL
0749(63)4400
FAX
0749(53)4844
e-mail
nifa_info@yahoo.co.jp

Tên lớp học
Lớp học giao lưu tiếng Nhật Tampopo

Địa điểm dạy học
Trung tâm cộng đồng Kaneda
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ cửa Nam của ga Omihachiman tuyến JR đi bộ 20 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Omihachiman shi Kongoji cho 375
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 19:00~21:00
Hình thức lớp học
Giờ học được chia thành 2-3 lớp phù hợp với trình độ của học viên.
Số lượng người dạy
5
Số lượng người học
15
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh
Học phí
Miễn phí
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội Quốc tế Tp Omihachiman ( tài đoàn pháp nhân công ích)
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
e-mail
omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp

Tên lớp học
Lớp học giao lưu tiếng Nhật Azuchi

Địa điểm dạy học
Trung tâm cộng đồng Azuchi
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ ga Azuchi tuyến JR đi bộ 5 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Omihachiman shi Azuchi cho Shimotoira 4660
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 19:00~21:00
Hình thức lớp học
Giờ học được chia thành 2-3 lớp phù hợp với trình độ của học viên.
Số lượng người dạy
5
Số lượng người học
10
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh
Học phí
Miễn phí
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội Quốc tế Tp Omihachiman ( tài đoàn pháp nhân công ích)
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
e-mail
omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp

Tên lớp học
Lớp học giao lưu tiếng Nhật Nakayoshi

Địa điểm dạy học
Trung tâm cộng đồng Kaneda
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ ga Omihachiman tuyến JR đi bộ 20 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Omihachiman shi Kongoji cho 375
Ngày giờ dạy học
Thứ 4 10:00-11:30
Hình thức lớp học
Giờ học được chia thành 2-3 lớp phù hợp với trình độ của học viên.
Số lượng người dạy
5
Số lượng người học
5
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh
Học phí
100 yên / 1 lần
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội Quốc tế Tp Omihachiman ( tài đoàn pháp nhân công ích)
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
e-mail
omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp

Tên lớp học
Nihongo Hiroba"Kizuna"

Địa điểm dạy học
Đại học Ritsumeikan Biwako Kusatsu Campus (BKC)
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Kusatsu shi Nojihigashi 1-1-1
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 10:20~12:00
Hình thức lớp học
Học nhóm theo trình độ
Số lượng người dạy
15
Số lượng người học
30
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh
Học phí
Miễn phí
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Kusatsu
TEL
077-561-2322
FAX
077-561-2482
e-mail
kifa-japan@coda.ocn.ne.jp

Tên lớp học
Olive

Địa điểm dạy học
Kirarie Kusatsu
Bổ sung địa điểm dạy học
5 phút đi bộ từ cửa Đông của ga Kusatsu tuyến JR
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Kusatsu shi Ouji 2-1-35
Ngày giờ dạy học
 Thứ 7 19:00~20:40
Hình thức lớp học
Học nhóm
Số lượng người dạy
25
Số lượng người học
25
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Indonesia, Tiếng Việt, Tiếng Nepal
Học phí
250 yên/1 buổi học (4 vé/1000 yên)
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Onchi Miwa
TEL
077(565)9215
e-mail
olive@shiga.email.ne.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật SHIPS

Địa điểm dạy học
Trung tâm hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa (Kusatsu shi Kusatsu 1-13-12)
Bổ sung địa điểm dạy học
Trung tâm hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa (Kusatsu shi Kusatsu 1-13-12)
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Trung tâm hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa (Kusatsu shi Kusatsu 1-13-12)
Ngày giờ dạy học
Thứ 4・Thứ 6 10:30~12:00
Hình thức lớp học
Việc điều hành quản lý bởi các giáo viên tình nguyện. 1 giáo viên dạy từ 1 đến 3 học viên
Số lượng người dạy
8
Số lượng người học
12
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh/Tiếng Trung giản thể
Học phí
1 lần 100 yên (mua vé)
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Trung tâm hỗ trợ cộng sinh đa văn hóa SHIPS
TEL
077(561)5110
FAX
077(565)6311
e-mail
info@s-h-i-p-s.org

Tên lớp học
Trung tâm tiếng Nhật

Địa điểm dạy học
Kirarie Kusatsu
Bổ sung địa điểm dạy học
5 phút đi bộ từ cửa Đông của ga Kusatsu tuyến JR
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Kusatsu shi Ouji 2-1-35
Ngày giờ dạy học
Nguyên tắc Thứ 7 tuần thứ 2 ・tuần thứ 4 của tháng 13:00-17:00
Hình thức lớp học
Cơ bản một kèm một
Số lượng người dạy
4
Số lượng người học
0
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học từ sơ cấp đến thượng cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Chỉ dạy bằng tiếng Nhật
Học phí
1 lần 500 yên
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Ban thư ký trung tâm tiếng Nhật
TEL
090(8146)9596
e-mail
yumi.ono1129@gmail.com

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật Moriyama

Địa điểm dạy học
Trung tâm giao lưu công dân Moriyama (Sansan Moriyama)
Bổ sung địa điểm dạy học
Trước tòa thị chính Tp Moriyama
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Moriyama shi Moriyama 2-16-45
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 tuần thứ nhất ・tuần thứ 3 của tháng 10:00~11:50
Hình thức lớp học
Dạy nhóm ít người theo trình độ
Số lượng người dạy
10
Số lượng người học
10
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học từ sơ cấp đến thượng cấp, chỉ học hội thoại kaiwa cũng có lớp.
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí
Miễn phí ( phí tài liệu tính riêng )
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Moriyama
TEL
077-583-4653
FAX
077-583-4653
e-mail
info@mkokusai.org

Tên lớp học
Nihongo Salon

Địa điểm dạy học
Trung tâm giao lưu công dân Moriyama (Sansan Moriyama)
Bổ sung địa điểm dạy học
Trước tòa thị chính Tp Moriyama
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Moriyama shi Moriyama 2-16-46
Ngày giờ dạy học
Thứ 2~Thứ 6 10:00~12:00
Hình thức lớp học
Dạy nhóm ít người theo trình độ tối đa 3 người
Số lượng người dạy
6
Số lượng người học
20
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học từ sơ cấp đến thượng cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh/Tiếng Trung
Học phí
1 tháng 300 yên ( 1 tuần 1 lần), 1 tháng 500 yên ( 1 tuần 2 lần)
Địa chỉ liên lạc
Miyazki Motonobu
TEL
090-8648-9749

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật RIFA

Địa điểm dạy học
Trung tâm cộng đồng Daiho
Bổ sung địa điểm dạy học
6 phút đi bộ từ cửa Tây của ga Rito tuyến JR
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Ritto shi Heso 7-9-21
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 tuần thứ 2 ・ 4 của tháng 10:15~11:45
Hình thức lớp học
Về cơ bản là một kèm một Nếu có nhiều người học sẽ học nhóm
Số lượng người dạy
15
Số lượng người học
15
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp (tùy theo trình độ)
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Không hỗ trợ
Học phí
Miễn phí (những người muốn mua tài liệu và sách giáo khoa thì tự trả chi phí)
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Ritto
TEL
077(551)0293
FAX
077(551)0432
e-mail
mail@rifa.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật Ninja

Địa điểm dạy học
Minaguchi Chuo Kominkan
Bổ sung địa điểm dạy học
6 phút đi bộ từ ga Minakuchijonan của đường sắt Omi
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Koka shi Minakuchi cho Honmaru 1-20
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 19:30~21:30.
※ Kỳ 1 từ tháng 4 đến tháng 7/kỳ 2 từ tháng 9 đến tháng 12.
※Dựa vào lịch lớp học
Hình thức lớp học
Dạy nhóm ít người theo trình độ
Số lượng người dạy
10
Số lượng người học
50
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Không hỗ trợ
Học phí
Phí tham gia mỗi kỳ là 2000 yên
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Koka
TEL
0748(63)8728
FAX
0748(70)6468
e-mail
mifa@mx.biwa.ne.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật "Niji"

Địa điểm dạy học
 Trung tâm hoạt động phát triển cộng đồng Tp Koka Maroom
Bổ sung địa điểm dạy học
5 phút đi bộ từ ga Minakuchijonan của đường sắt Omi
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Minakuchi cho Minakuchi 6009-1
Ngày giờ dạy học
Thứ 2 14:00~16:00
※ Kỳ 1 từ tháng 4 đến tháng 8/kỳ 2 từ tháng 9 đến tháng 12/kỳ 3 từ tháng 1 đến tháng 3
※Dựa vào lịch lớp học
Hình thức lớp học
Dạy nhóm ít người theo trình độ /Lớp học theo nguyện vọng của học viên
Số lượng người dạy
13
Số lượng người học
30
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của học viên
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Không hỗ trợ
Học phí
Phí tham gia mỗi kỳ là 2000 yên
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp Koka
TEL
0748(63)8728
FAX
0748(70)6468
e-mail
mifa@mx.biwa.ne.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật YIFA

Địa điểm dạy học
Nằm trong văn phòng Hiệp hội Quốc tế Tp Yasu
Bổ sung địa điểm dạy học
Tòa nhà phụ phía Nam tòa thị chính TpYasu 5 phút đi bộ từ cửa Nam của ga Yasu tuyến JR
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Yasu shi Koshinohara 2100-1 
Ngày giờ dạy học
Một tuần 1 lần từ 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút (ngày giờ do giáo viên và học viên trao đổi, quyết định )
Hình thức lớp học
Dạy kèm riêng
Số lượng người dạy
24
Số lượng người học
41
Các loại lớp học
Không chia lớp
Học phí
Điều kiện là thành viên của Hiệp hội. Phí thành viên hàng năm là 2000 yên ( nhập hội kỳ sau là 1000 yên) + phí tham gia lớp học tiếng Nhật ( kỳ đầu là 1000 yên, kỳ sau là 1000 yên) . Những người muốn mua tài liệu và sách giáo khoa thì tự trả chi phí
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội Quốc tế Tp Yasu
TEL
077(586)3106
FAX
077(586)3139
e-mail
yifa@gaia.eonet.ne.jp

Tên lớp học
Hiệp hội Quốc tế Tp Konan Lớp học tiếng Nhật Ishibe [Ban ngày] [Ban đêm]

Địa điểm dạy học
Trung tâm phát triển thị trấn Ishibe TP Konan
Bổ sung địa điểm dạy học
Đi xe buýt vòng quanh thành phố "Meguru-kun", xuống ngay điểm đỗ xe buýt "Shiyakusho Nishichosha" từ "ga Ishibe" của tuyến JR Kusatsu đi bộ 15 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Konan shi Ishibechuo 1-2-3
Ngày giờ dạy học
Thứ 2 14:00-15:30/ Thứ 3 17:30-19:00/Thứ 4 15:30-17:00 (↑quanh năm)
Thứ 5 19:00-20:30
(* kỳ đầu từ tháng 4 đến tháng 7/ kỳ sau từ tháng 9 đến tháng 12)
Hình thức lớp học
Học nhóm theo trình độ
Số lượng người dạy
10
Số lượng người học
40
Các loại lớp học
[Lớp ban ngày] Nhập môn, sơ cấp, trung cấp
[Lớp ban đêm] Nhập môn, sơ cấp, trung cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí
Thành viên của hiệp hội Quốc tế Tp Konan 2000 yên / học kỳ. Thông thường 4000 yên / học kỳ
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
補足
Kỳ đầu ( từ tháng 4 đến tháng 7), kỳ sau ( từ tháng 9 đến tháng 12) 
Cuộc họp giao lưu vào ngày cuối cùng của học kỳ đầu và học kỳ sau. Các gia đình cũng tham gia để thân thiết hơn. Ngày cuối cùng của học kỳ sau là cuộc thi hùng biện nhỏ.
Từ tháng 1 đến tháng 3 chúng tôi tổ chức khóa học đặc biệt.
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội Quốc tế Tp Konan
TEL
0748(69)7530
FAX
0748(69)7530
e-mail
kia@gaea.ocn.ne.jp

Tên lớp học
Hiệp hội Quốc tế Tp Konan Lớp học tiếng Nhật Mito [Buổi tối]

Địa điểm dạy học
Trung tâm cộng đồng MitoTP Konan
Bổ sung địa điểm dạy học
Xe buýt cộng đồng thành phố Konan "Meguru kun", xuống ngay điểm đỗ xe buýt "Sun Hills Kosai"
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Konan shi Nishiminecho1
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 18:30-20:00
(* kỳ đầu từ tháng 4 đến tháng 7/ kỳ sau từ tháng 9 đến tháng 12)
Hình thức lớp học
Học nhóm theo trình độ
Số lượng người dạy
10
Số lượng người học
40
Các loại lớp học
[Lớp ban đêm] Nhập môn, sơ cấp, trung cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí
Thành viên Hiệp hội 2000 yên/thông thường 4000 yên/học kỳ
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội Quốc tế Tp Konan
TEL
0748(69)7530
FAX
0748(69)7530
e-mail
kia@gaea.ocn.ne.jp

Tên lớp học
Camiyando

Địa điểm dạy học
ERUDI
Bổ sung địa điểm dạy học
13 phút đi bộ từ ga Mikumo tuyến JR
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Konan shi Mikumo 1181-1
Ngày giờ dạy học
Thứ 2・Thứ 4 19:00-21:00
Số lượng người dạy
4
Số lượng người học
15
Các loại lớp học
Chủ yếu là trung cấp và thượng cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Học bằng tiếng Nhật
Địa chỉ liên lạc
Kise Shigeyoshi
TEL
090(1448)3350

Tên lớp học
Hiệp Hội Quốc tế TP Takashima Lớp học tiếng Nhật

Địa điểm dạy học
Trung tâm cộng đồng Imazu Higashi
Bổ sung địa điểm dạy học
3 phút đi bộ về phía bắc từ cửa Đông ga Omi Imazu tuyến JR *Địa điểm cũng có thể thay đổi phù hợp với người học
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Takashima shi Imazu cho Nakanuma 1-4-1
Ngày giờ dạy học
Sau khi trao đổi ý kiến giữa giáo viên và học viên thì quyết định ngày giờ
Hình thức lớp học
Hướng dẫn bằng tiếng Nhật
Số lượng người dạy
4
Số lượng người học
27
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của học viên
Học phí
1 lần ( khoảng 2 tiếng) 750 yên. Học một kèm một là 1 lần 1500 yên *chỉ những người cần tài liệu và sách giáo khóa thì tự trả phí
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp Hội Quốc tế TP Takashima
TEL
0740(20)1180
FAX
0740(20)5757
e-mail
tifa822@ares.eonet.ne.jp

Tên lớp học
Hiệp Hội Quốc tế TP Takashima Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Địa điểm dạy học
Shin Asahi Kominkan (Takashima shi Busan Plazza)
Bổ sung địa điểm dạy học
1 phút đi bộ từ ga Shin Asahi tuyến Kosei JR
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Takashima shi Shinasahi cho Asahi 1-10-14
Ngày giờ dạy học
Hàng tháng Thứ 7 tuần thứ 2 ・tuần thứ 4 của tháng 10:00~11:30
Hình thức lớp học
Nói chuyện với những người hỗ trợ tình nguyện bằng tiếng Nhật đơn giản.
Số lượng người dạy
10
Số lượng người học
10
Các loại lớp học
Không chia lớp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Không giới hạn ngôn ngữ Tiếng Nhật đơn giản cơ bản
Học phí
Miễn phí
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp Hội Quốc tế TP Takashima
TEL
0740(20)1180
FAX
0740(20)5757
e-mail
tifa822@ares.eonet.ne.jp

Tên lớp học
Nhóm tình nguyện lớp học tiếng Nhật Tp Yokaichi

Địa điểm dạy học
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Higashiomi
Bổ sung địa điểm dạy học
Trước thư viện Tp Yokaichi 15 phút đi bộ từ ga Yokaichi đường sắt Omi
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Higashiomi shi Yokaichikanaya 2-6-25
Ngày giờ dạy học
Chủ Nhật 13:30~15:00 (Chủ nhật tuần thứ 1, 2, 3 của tháng)
Thứ 7 13:30~15:00(ngày lễ nghỉ, không dạy)
Hình thức lớp học
Lớp học tiếng Nhật: Dạy nhóm ít người theo trình độ của học viên
Số lượng người dạy
57
Số lượng người học
54
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Không thực hiện theo nguyên tắc
Học phí
Miễn phí
Hỗ trợ kèm học riêng
Không hỗ trợ
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu Quốc tế HIgashiomi
TEL
050-5802-9606
e-mail
hifa@e-omi.ne.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật Notogawa

Địa điểm dạy học
Trung tâm cộng đồng Notogawa
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ lối ra cửaTây của Ga JR Notogawa đi bộ 10 phút, lên xe buýt Chokotto ( xe buýt cộng đồng) từ trạm xe buýt ở lối ra cửa Tây của ga Notogawa đến điểm dừng xe buýt Notogawa Shisho thì xuống.
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Higashiomi shi Taikojicho 262
Ngày giờ dạy học
Chủ Nhật 13:30-15:00
(Chủ Nhật tuần thứ nhất ・2・3 của tháng )
Hình thức lớp học
Hướng dẫn nhóm ít người theo trình độ của học viên
Số lượng người dạy
15
Số lượng người học
10
Các loại lớp học
Dựa vào trình độ của học viên
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ
Tiếng Anh
Học phí
Miễn phí(Tuy nhiên, phí nhập hội cần 1000 yên)
Hỗ trợ kèm học riêng
Có hỗ trợ
補足
Cần trao đổi
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu quốc tế Tp Higashiomi
TEL
050-5802-9606
e-mail
hifa@e-omi.ne.jp

Tên lớp học
Lớp học tiếng Nhật TP Maibara【Hội trường Santo】

Địa điểm dạy học
Tòa thị chính TP Maibara chi nhánh Santo, tòa nhà phụ tầng 2, phòng họp 2AB
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Maibara shi Nagaoka 1206
Ngày giờ dạy học
Thứ 7 9:30~11:00
Hình thức lớp học
Dạy nhóm
Số lượng người dạy
17
Số lượng người học
24
Các loại lớp học
Nhập môn, sơ cấp, trung cấp
Học phí
Người lớn 200 yên/ 1 buổi, trẻ em 100 yên/ 1 buổi
Địa chỉ liên lạc
(Hoạt động đặc biệt) Hiệp hội cộng sinh đa văn hóa Tp Maibarra
TEL
0749(56)0577
FAX
0749(56)0577
e-mail
tabunkamb@gmail.com

Tên lớp học
Hiệp Hội giao lưu Quốc tế Thị trấn Aisho Lớp học tiếng Nhật tình nguyện

Địa điểm dạy học
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Thị trấn Aisho
Bổ sung địa điểm dạy học
Từ ga Echigawa tuyến JR đi bộ 8 phút
Địa điểm tổ chức (địa chỉ)
Aisho cho Ritsuechigawa Kominkan tầng 2
Ngày giờ dạy học
Lớp học thông thường
Thứ 4 ①13:30~15:00 ②19:00~20:00
Thứ 7 ①10:00~11:30 ②13:30~15:00  ③15:15~16:45
Chủ Nhật ①10:00~11:30 ②13:30~15:00 ③15:15~16:45
Một kèm một
Số lượng người dạy
25
Số lượng người học
71
Các loại lớp học
Tùy theo trình độ của người học
Học phí
Người lớn 400 yên/ 1 buổi, trẻ em 200 yên/ 1 buổi
Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu Quốc tế Thị trấn Aisho
TEL
070(5593)1769
FAX
0749(42)6090
e-mail
aifa.aisho@gmail.com

Tên lớp học
NPO ONRITANS

Địa điểm dạy học
Lớp học trên trang web/ Online(Zoom)
Bổ sung địa điểm dạy học
Chỉ thông báo URL của lớp học cho học viên.
Ngày giờ dạy học
Lớp học cơ bản N5 19:10~19:50/N4 22:20~23:00/N3 20:00~20:40/N2 21:40~22:20/N1 20:50~21:30
Những người học sơ cấp và nhập môn thì vui lòng trao đổi với chúng tôi
Hình thức lớp học
Học nhóm
Số lượng người dạy
9
Số lượng người học
180
Các loại lớp học
Lớp học cơ bản Những người trình độ nhập môn, sơ cấp, trình độ khác cũng vui lòng liên hệ với chúng tôi
Học phí
Miễn phí
Địa chỉ liên lạc
Fujinami Satoru
TEL
+998908300892(ウズベク) Facebook で友達申請してください。
e-mail
satorubox77@gmail.com