Trang web học tiếng Nhật「Cuộc sống được kết nối và mở rộng hơn bằng tiếng Nhật」(Tên thường gọi là Tsunahiro) dành cho 「người nước ngoài sinh sống tại Nhật」đã được công bố từ Cục Văn hóa.
Trang Web này là video ghi lại những tình huống đã bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày và chúng tôi đã hoàn thành chúng làm tài liệu học tập.
Hãy tận dụng trang Web này nhé.