Gỡ bỏ việc đóng cửa các bãi đậu xe của các công viên ven bờ hồ (từ ngày 1 tháng 10).
Gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời các bãi gửi xe của các công viên ven bờ hồ Biwako (7/8 ~ 12/9)
Các hoạt động ăn uống như BBQ hay cắm trại cũng bị cấm. Tuy nhiên dân cư quanh khu vực vẫn có thể đi dạo hay chạy bộ.
Chúng tôi hiểu rằng việc làm này sẽ gây phiền phức cho người dân trong tỉnh, nhưng rất mong mọi người hiểu cho và cùng nhau hướng tới mục tiêu ngăn ngừa sự lây lan rộng của dịch bệnh Covid – 19.

1 Khu vực cây xanh ven hồ, các công viên của tỉnh, thành phố 

Đóng cửa bãi đậu xe
Cấm các hoạt động cắm trại, tổ chức ăn BBQ
Khu vực có dụng cụ chơi ( cầu trượt, xích đu...) Có thể xử dụng

2 Các khu vui chơi, công viên tự nhiên

Đóng cửa bãi đậu xe
Cấm các hoạt động cắm trại, tổ chức ăn BBQ từ trước đến nay

3 Công viên Yabase Kihantou

Đóng cửa bãi đậu xe
Cấm các hoạt động cắm trại, tổ chức ăn BBQ
Khu vực có dụng cụ chơi ( cầu trượt, xích đu...) Có thể xử dụng