Nội dung tư vấn

Sở thuế trong tỉnh Shiga

Trả lời

Sở thuế Otsu TEL:077-524-1111
Khu vực có thẩm quyền :Thành phố Otsu
Sở thuế Kusatsu TEL:077-562-1315
Khu vực có thẩm quyền :TP Kusatsu, TP Moriyama, TP Ritto, TP Yasu
Sở thuế Minakuchi  TEL:0748-62-0314
Khu vực có thẩm quyền: TP Koka, TP Konan
Sở thuế Omihachiman  TEL:0748-33-3141
Khu vực có thẩm quyền:TP Omihachiman, TP Higashiomi, Quận Gamo
Sở thuế Hikone TEL:0749-22-7640
Khu vực có thẩm quyền:TP Hikone, Quận Aichi, Quận Inukami
Sở thuế Nagahama TEL:0749-62-6144
Khu vực có thẩm quyền:TP Nagahama, Maibara
Sở thuế Imazu TEL:0740-22-2561
Khu vực có thẩm quyền:Takashima

Nội dung tư vấn

Thời gian kê khai thuế là từ 17 (Thứ 2) tháng 2 – 16 (Thứ 2) tháng 3 năm 2020

Trả lời

Trường hợp những người đã trả chi phí y tế cao, vay tiền mua nhà trả góp, có thu nhập chưa được điều chỉnh thuế cuối năm và thu nhập chưa được khấu trừ thẳng vào lương hoặc người có thu nhập kinh doanh, người nhận thu nhập từ nhiều công ty, hãy kê khai thuế ở sở thuế.

Nội dung tư vấn

Tăng thuế tiêu thụ 10%  ↑ (từ tháng 10 năm 2019)

Trả lời

  • Thực phẩm, đồ uống hay báo chí định kỳ ( ngoại trừ các loại rượu, thức ăn ở nhà hàng) được giữ nguyên mức 8%.
  • Để giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình đối với các đối tượng thuộc hộ gia đình như (hộ gia đình được miễn thuế, hộ có con nhỏ) thì thành phố sẽ phát hành và bán「phiếu mua hàng đặc biệt」cho phép họ mua sắm với mức chiết khấu 25% cho một hộ gia đình. (Thời gian sử dụng là sau khi tăng thuế 6 tháng )

Nội dung tư vấn

Xem lại việc khấu trừ người phụ thuộc・người phụ thuộc đặc biệt

Trả lời

Thuế của người nộp thuế được khấu trừ nếu người phụ thuộc có thu nhập dưới một mức nhất định. Điều này được gọi là khấu trừ thuế người phụ thuộc.Thu nhập của người nộp thuế và thu nhập của người phụ thuộc là đối tượng khấu trừ thuế sẽ được sửa đổi và áp dụng thuế thu nhập sau năm 2018.
① Các khoản khấu trừ mà người nộp thuế nhận được
Giới hạn tiền lương thu nhập của người phụ thuộc đủ điều kiện khấu trừ tiền thu nhập 38 man yên sẽ được tăng từ 103 man yên lên là 150 man yên.Nếu thu nhập vượt qúa thì tiền khấu trừ sẽ giảm dần từng bước và sẽ mất khi thu nhập hàng năm là 201 man yên.
② Giới hạn thu nhập của người nộp thuế
Giới hạn thu nhập được áp dụng cho người nộp thuế phù hợp với các khoản khấu trừ của người phụ thuộc. Tổng tiền thu nhập nếu vượt quá 900 man yên thì tiền khấu trừ sẽ giảm dần từng bước, sẽ mất nếu thu nhập 1000 man yên.

Nội dung tư vấn

Thuế thu nhập

Trả lời

Người có thu nhập phải nộp thuế thu nhập. Thuế thu nhập được tính dựa vào tổng thu nhập hàng năm áp dụng từ ngày 1 tháng 1, bất kể quốc tịch của người có thu nhập. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật bản thuế thu nhập cá nhân sẽ được quyết định bởi tình trạng cư trú và loại công việc của họ, được áp dụng theo nội dung dưới đây.
  • Người nước ngoài có điạ chỉ, hoặc sống ở Nhật Bản liên tục trên một năm và những người sống đến hiện tại là 5 năm trở lên có ý định lưu trú vĩnh viễn ở Nhật Bản, phải nộp thuế dựa vào thu nhập tại Nhật và nước ngoài.
  • Người nước ngoài có điạ chỉ, hoặc sống ở Nhật Bản liên tục trên một năm và những người sống đến hiện tại là dưới 5 năm không có ý định lưu trú vĩnh viễn ở Nhật Bản, phải nộp thuế dựa vào tiền đã được gửi từ nước ngoài và thu nhập ở Nhật.
  • Những người sống tại Nhật dưới 1 năm sẽ được coi là đối tượng không lưu trú chỉ phải đóng thuế dựa vào thu nhập ở Nhật bản.
Người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế cho sở thuế cơ quan có thẩm quyền. Thời gian kê khai thuế từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3. Trường hợp có thu nhập hàng năm dưới 2000 man yên vì thuế thu nhập sẽ bị khấu trừ trực tiếp từ lương nên thông thường, người có thu nhập không cần phải nộp giấy khai thuế thu nhập.

Nội dung tư vấn

Thuế thị dân

Trả lời

Cư dân của tỉnh Shiga phải nộp thuế thành phố và thuế tỉnh.Thuế này được gọi là thuế thị dân, được tính dựa vào việc khai báo thuế nộp cho sở thuế có thẩm quyền đối với nơi cư trú của họ. Bất kể quốc tịch nào thuế thị dân được tính dựa trên tổng thu nhập cá nhân trong 1 năm sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1. Tiền thuế người nước ngoài được tính khác nhau tùy thuộc vào thời gian lưu trú và loại công việc. Thuế thị dân được áp dụng như sau.
  • Bất kể quốc tịch, những người có nơi cư trú tại Nhật Bản kể từ ngày 1 tháng 1, và đã cư trú tại Nhật Bản từ một năm trở lên.
  • Ngay cả những người có thời gian lưu trú trong 1 năm kể từ ngày 1 tháng 1, sau khi nhập cảnh phải sống liên tục trên 1 năm và cần có một công việc .
Để trả thuế thị dân, từ ngày 1 tháng 1 bạn phải nộp tờ khai thuế cho văn phòng hành chính nơi bạn cư trú.

Nội dung tư vấn

Các loại thuế khác

Trả lời

Thuế mua bất động sản
Người mua nhà phải đóng thuế mua bất động sản.
Thuế xe ô tô
Tất cả các chủ sở hữu xe ô tô phải đóng thuế xe ô tô.(Văn phòng thuế xe ô tô tỉnh Shiga.)
Thuế xe Kei
Chủ sở hữu xe Kei phải đóng thuế. (Bộ phận phụ trách thuế của các văn phòng thành phố)
Thuế tài sản cố định
Người sở hữu nhà và đất từ ngày 1 tháng 1 hàng năm phải đóng thuế tài sản cố định.