Lần này đến lượt tôi khuyến khích mọi người từ phía sau thông dịch viên・giáo viên ngôn ngữ Chị Monica Hayashi(Peru)
Bảo hiểm y tế Series 6 Khi bạn cảm thấy chi phí y tế có vẻ khá cao
Đạp xe quanh hồ Biwa Biwaichi vào mùa thu
Thông tin Mimitaro(Cùng tận hưởng mùa thu ở tỉnh Shiga!. Hãy tìm kiếm「Nắp cống Pokemon - Poke Futa」!)
Tin tức Mimitaro(Lớp học tiếng Nhật dành cho công việc/ JICE (Miễn phí). Khóa học nâng cao kỹ năng làm việc.
Định hướng học tập và nghề nghiệp」dành cho trẻ em có nguồn gốc nước ngoài và người giám hộ. Về giấy chứng nhận điều trị y tế tại nhà của bệnh truyền nhiễm Corona chủng mới)