Tapos Na
Itinaguyod ng SIA
Mga Seminar / Simposyum

Paanyaya para sa mga dayuhan ukol sa pagsasanay sa pag iwas sa sakuna

Alam mo ba kung ano ang gagawin kung sakaling lumindol ? Alam mo ba kung anong mga paghahanda ang dapat mong gawin? Makakakuha ka ng mahahalagang impormasyon upang maisalba ang iyong sarili, ang iyong pamilya at mga kaibigan. Mangyaring dumalo po sa pagsasanay na ito.
kombenyente「Panyong may mga importanteng nakasulat ukol sa oras ng emerhensiya」Ipamimigay!

Nilalaman

・pag eksperensiya sa pagkain pang emerhensiya ・silid-aralan sa pag iwas sa sakuna(Pagtuturo・Pag aaral) ・Pag eksperensiya sa mga lugar sa paglilikasan.

Iskedyul

2020 Pebrero 22(Sabado)
11:30 Tanggapan・Tanghalian
13:00~15:00 Sa silid-aralan ng pagsasanay sa pag iwas sa sakuna
※一Bukas para sa pangkalahatang paglahok

Aplikasyon/h3> Mangyaring lumahok sa pamamagitan ng telepono o e-mail sa alinman, sa bayan ng Konan Asosasyon Pang Internasyunal o sa bayan ng Koka Asosasyon Pang International. Pakisulat ang (1) pangalan, (2) wika, at (3) impormasyon sa pakikipag-ugnay (E-mail / numero ng telepono).
[Bayan ng Konan Asosasyon Pang Internasyunal ] kia@gaea.ocn.ne.jp ・ [Bayan ng Koka Asosasyon Pang Internasyunal ] mifa@mx.biwa.ne.jp

Itinatag

Prepektura ng Shiga, Lunsod ng Koka, Lunsod ng konan ,Asosasyon Pang Internasyunal Lalawigan ng Shiga,Bayan ng Koka,Asosasyon Pang Internasyunal ,Bayan ng Konan,Asosasyon Pang Internasyunal .

Kasamang nagtatag

Kinki Regional Internationalization Association Liaison Council

Pakikipagtulungan ng

Language One Corporation bousai_kunren.pdf(pagsasanay sa pag iwas sa Sakuna)

Mga Detalye

Petsa at Oras

2020/02/22 (Sat)
11:30 - 15:00

Lugar

konan City Mikumo Town Development Center
・ 20 minutos lakad mula sa JR Kusatsu Line “Estasyon ng Mikumo” ・ Konan community bus “Meguru-kun” Kosei minami Line (Myokanji route), bumaba sa “Mikumo Town Development Center” bus stop, 2 minutos lakad Konan City Mikumo Town Development Center

Address

Mikumo 1186, Lungsod ng Konan

Bayad sa Paglahok

Libre

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Konan International Association / Koka International Association・
(Alinman)
TEL
0748-69-7530(Konan International Association)・0748-63-8728(Koka International Society)
FAX
0748-69-7530(Konan International Association)・0748-70-6468(Koka International Society)